понеделник, 12 януари 2015 г.

КАК ТАКА - НИКОЙ!?! - 12.01.2015. 
NOTE BENE:
НАЛИЦЕ Е ПЪЛЗЯЩО A-LA "ATLANTIDA"
ПОСТИНДУСТРИАЛНО ПРЕНАТОВАРВАНЕ
НА Т.Н. "БАЛКАНИ" И - В ЧАСТНОСТ,
НА СТРАНАТА ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАНА БЪЛГАРИЯ:
01. СТАРА АЕЦ;
02. НОВА АЕЦ;
03.РУМЪНСКА АЕЦ;
04. ПРЕДСТОЯЩА ТУРСКА АЕЦ;.
05. ЮЖЕН ПОТОК;
06. НАБУКО;
07. БУРГАС-АЛЕКСАНДРОПУЛОС;
08. ВЕТРЕНИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ;
09. СЛЪНЧЕВИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ;
10. ПОДЗЕМНО НАТЪПКВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ С ОТПАДНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ;.
11. БЕЗБРОЙ ШЛАМООТВАЛИ;
12. СТАРОМОДНИ ТЕРМОЦЕНТРАЛИ;
13. ТРАДИЦИОНЕН ТАНКЕРЕН ФЛОТ;
14. ПРОГРЕСИРАЩО ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ;
15. НЯКОЛКОСТОТИН АКТИВНИ СВЛАЧИЩА;.
16. УДИВИТЕЛНО НИСЪК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ;.
17. ХАОТИЗИРАН АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК;.
18. СПЕКУЛАТИВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ;
19. ПРОГРЕСИВНО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯТ НА КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ;.
20. ДЕПА ЗА ЯДРЕНИ ОТПАДЪЦИ;
21.ПРЕНАТОВАРЕНО СЪС СТРОИТЕЛСТВО КРАЙБРЕЖИЕ;.
22. ЗАГИВАЩО МОРЕ;
23. НИСЪК ДОБИВ НА РИБА;.
24.ЗАМЪРСЕНИ ПИТЕЙНИ ВОДИ;.
25.НЕЕФЕКТИВНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ;.
26.ПРИМИТИВЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ;.
27.ВСЕ ПО-НИСКА СОЦИАЛНА ЧУВАЕМОСТ;.
28.БЕЗБРОЙ ИЗВЪНОТЧЕТНИ МИКРОЯЗОВИРИ;.
29.НАД 265 РЕГИСТРИРАНИ СВЛАЧИЩА ОБХВАЩАЩИ НАД 56 000 ДЕКАРА - ОТ ТЯХ НАД 28 АКТИВИРАНИ ВЪРХУ НАД 2 862 ДЕКАРА АКТИВНИ СВЛАЧИЩА;И
30. МАСИРАН НАПЛИВ ОТ НЕЛЕГЕТИМНИ БЕЖАНЦИ;
31. ТЕКУЩИ РАЗРАБОТКИ ПО ШЕЛФА НА БЪЛГАРСКОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ;
32. НЕПРЕСТАНЕН НАТИСК ЗА РАЗРАБОТКИ НА ШИСТОВ ГАЗ;
33. ЦЯЛОСТНО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ;
34. ИНСПИРИРАНИ ТЕЖКИ НАВОДНЕНИЯ С ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ;
35. АВАРИРАЛИ ЗАВОДИ ЗА ВОЕНПРОИЗВОДИ;
36. СТАРОМОДНИ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ;
37. ВЛОШАВАНЕ ЕКОЛОГИЯТА НА ГРАДСКАТА ОКОЛНА СРЕДА;
38. СТАРОМОДНА ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА;
39. ЕЖЕДНЕВНИ ПЪТНИ КРУШЕНЯ;
40. НАД 1.5% ГОРИ ОПОЖАРЕНИ (2007);
41. ЧАСТНИ ПАРАВОЕННИ СКЛАДОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ;
42. ЧАСТНИ ПАРАВОЕННИ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ФАБРИКИ;
43. ЧАСТНИ ПАРАВОЕННИ ОРЪЖЕНИЙНИ ЗАВОДИ;
44. НЕСТАБИЛНА БАНКОВА ИСТЕМА;
И БЕЗБРОЙ ДР.П.
ПИТАНЕ ДО ГОВЕРНМЕНТА:
НЯКОЙ НЯКОГА - ПОДИР ВРЕМЕНАТА НА Д-Р ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ - ПОСТАРАЛ ЛИ СЕ Е ДА НАПРАВИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕСМЯТАНИЯ, ЗА ПОЛИФАЦЕТНОТО РИСКОВО ПРЕНАТОВАРВАНЕ В РЕЗУЛТАТ НА НЕУСТОЙЧИВ И НЕПРАВОМЕРЕН ТЕХНОГЕНЕН ИМПАКТ, ВЪРХУ ЕДИНИЦА ПОВЪРХНОСТНА ПЛОЩ - ОТ НАШАТА МАЛОМЕРНАЯ ДЕРЖАВИЦА!
КАК ТАКА - НИКОЙ!
КАК ТАКА - НИКОЙ!
КАК ТАКА - НИКОГА ДО ДНЕС!
КАК ТАКА - НА ТЪМНО!?!
НИМА МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ Е БАКАЛИЯ ЗА РАЗГРАБВАНЕ!?!
The End 14.01.2013. Extract 
www.godlieb.blog.bg(www.heritage.varnalife.com)
The End - 22.11.2013./11:20 am - Revised 06.10.2014.

Няма коментари:

Публикуване на коментар