неделя, 23 ноември 2014 г.

АСЕН ЗЛАТАРОВ - 23.11.2014.


© 2009 – Bogomil Kostov AVRAMOV-HEMY
ЩЕ СЕ ОТВОРИ И ЧЕТЕ САМО АКО ...
от
Богомил Костов АВРАМОВ-ХЕМИ

ПРЕДИ ДВОИЦА ГОДИНИ, се навършиха СЕДЕМДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ. Първи български биохимик, несравним приятел на българската академична младеж. Никой не сети да го спомене. Дори мастити учени – пишман патриоти - пренебрегнаха неговата памет. Да не говорим за държавата. Нейните дертове са съсредоточени – Хм! - наш човек да оглави НАТО. Паметта за ВРЕМЕТО НА ВРЕМЕНАТА, а това е то – ДЪРЖАВНОСТТА, е нейна най-последна грижа. ПРОФЕСОР ИВАН-АСЕН ЗЛАТАРОВ почива набързо - и бая загадъчно - от рак в УНИВЕРСИТЕТСКАТА КЛИНИКА на ВИЕНА, (22.12.1936!). Считана за едно от най-престижните медицински заведения в света по онова време. Освен лекари и медицински сестри, около тялото се суетят и неколцина българчета. Тук е и секретарят на БЪЛГАРСКАТА ЦАРСКА ЛЕГАЦИЯ - някой си ТОЛЧЕВ - кум на професора. С поръчение. Да опише, прибере и отнесе в БЪЛГАРИЯ малкото лични вещи, останали край смъртното ложе на видния български учен. Подир това – при възможност - да изпрати домой и неговото бедно тяло. (Сколасва се на доброволни начала от анонимен шофьор-патриот!) Управата на болницата отказва да предаде ДВА ЗАПЕЧАТАНИ ПЛИКА С ПИСМА. Редно е да бъдат отнесени при нотариус. В тях би могло да се намира ЗАВЕЩАНИЕТО ЗА ИМУЩЕСТВАТА НА ПОКОЙНИКА. Под натиск на посолството и сълзите на неимоверно стъжнената госпожа ЗЛАТАРОВА, управата отстъпва. Оказва се, че това са писма писани (6.12.1936!), малко преди операционната намеса. Едното писмо е до неговата съпруга. Второто писмо се оказва ДУХОВНО ЗАВЕЩАНИЕ ДО БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ. По-късно в СОФИЯ, в неговото работно бюро биват открити ОЩЕ ДВЕ ПИСМА-ЗАВЕЩАНИЯ под формата на свитък. Ученият е бил наясно със своята съдба. Мъчително е да се четат тези излияния на неподправена патриотическа искреност. Още по-мъчително е да установиш, че и този наш ОТЕЦ БОЛГАРСКИ - май-май-май! - съвсем напразно се е борил.

EXTRACTS:

"Имаше още какво да кажа: аз дадох само частица от това, което можех да дам ..."

"Обичах младежта – тая, която учех. В уроците си давах целият себе си ..."

"Обичах и народа: демократ съм в пълното съдържание на това велико понятие ..."

"Само война да не дойде! А има могъщи подпалвачи ..."

"Бях твърде зает през живота си, та не ми остана време да се занимая с интересите си, със здравето си, със суетата си ..."

"Искал бих в една последна лекция на студентите да им кажа няколко прости, но важни неща: любов към труда, любов към истината, любов към народа ..."

"Искал бих на тая младеж да кажа да скъпи българската реч: какво богатство, какво чудо, каква сила е тя! ..."


ПРОФЕСОР ДОКТОР ИВАН-АСЕН ЗЛАТАРОВ е роден в ХАСКОВО.(04.02.1885!) Баща му Христо ЗЛАТАРОВ, съратник на ДЯКОН ЛЕВСКИЙ, е народен поборник, дългогодишен заточеник в АНАДОЛА. Човек с изключително широки кулкултурни интереси - аптекар, съдия, адвокат и народен представител - успява и предава на своят син своята лична любов на националист към род, родина и наука. През 1903 г. Асен ЗЛАТАРОВ е студент по химия, философия и литература. Следващата година напуска страната за да следва в ЖЕНЕВА, където среща Жан ЖОРЕС, и слуша лекции по политическа икономия при големия натурфилософ професор Емил ЮНГ. След завършване университета на ЖЕНЕВА през 1907, се прехвърля в ГРЕНОБЪЛ, където получава докторат. ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ е перспективна за ЕВРОПА земеделска страна. Доктор ИВАН-АСЕН ЗЛАТАРОВ се насочва да специализира химия на хранителните продукти в МЮНХЕН. След кратко учителстване в ПЛОВДИВ, през учебната 1910-1911 става асистент по химия в СОФИЙСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ, където през 1935 получава тогата на редовен професор. Голям приятел на СССР, получава особена известност всред борческата студентска младеж, чрез своята книга „В СТРАНАТА НА СЪВЕТИТЕ“, актуална и понастоящем. Печата неуморно – макар хаотично - по всички въпроси на двадесети век. Отпечатва над 10 научно-популярни брошури, и три белетристични книги под псевдоним "АУРА". Редактор и издател на безброй вестници и списания, с характерната за онова време алена отсянка. Председател на ХИМИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО, председател на "ДОМЪТ НА ИЗКУСТВАТА" - София. През 1932, в цялото царство бива тържествено чествана неговата 25 ГОДИШНА НАУЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ.

ДНЕС ПРИНОСИТЕ НА ПРОФЕСОР ИВАН-АСЕН ЗЛАТАРОВ, забравени напълно, за съжаление остават неизследвани. Примерът му на народностен професор крее някъде до началото на седемдесеттях години на отминалия век, в поведението и словото на доценти – на които бе забранено да бъдат професори, че да имат същият злокобен край. Семето, което Професор ИВАН-АСЕН ЗЛАТАРОВ бе посял – независимо от непоносимия тоталитаризъм – бе дотолкова витално, та кълни чак тук-там и понастоящем. Професор, подир когото студентите вкупом тръгват на демонстрации – вместо към танцувални зали.

ЗАЩО НАПОМНЯМ ВСИЧКО ТОВА? Кой го е еня днес, за ЗАВЕТИТЕ НА ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ, когато вместо звучен български в академичните кулоари все повече звучи агарянска реч? Ами защото неотдавна присъствах на един пестеливо филмиран забележителен фарс, целево подготвен от целеви фарсови варненски "академични" фигури. Дотам смехотворни, че чак жалки. И, ми идваше да скокна, да викна, че и да крекна – НЕ СЕ ПОДАВАЙ НА МЕНТЕ-ПРОФЕСОРАТ ШЕФЕ ВАРНЕНСКИ – ПО-ДОБРЕ ХУБАВО НИЩО ОТКОЛКОТО ПОЦАПАНО НЕЩО. Но, единствен ПРОФЕСОР ИВАН-АСЕН ЗЛАТАРОВ БИ МЕ РАЗБРАЛ. А той отдавна не е между живите ...

НА МАТАРА ПАЗИТЕЛЯТ ЧУТОВЕН - 23.11.2014.© 2008 – Bogomil Kostov AVRAMOV-HEMY
НА МА-ТА-РА ПАЗИТЕЛЯТ ЧУТОВЕН
от
Богомил Костов АВРАМОВ-ХЕМИ

В ЗНОЙНАТА ИСТОРИЯ на ниските варненски литературни страсти, името на покойния Тодор РИЗНИКОВ (1932-1996?!?) отваря слабоизвестна, забележително интригуваща духовна страница. Чужд на вечните литературни ежби на дребно; кой доколко е поет – кой съвсем не е поет, кой до къде е писател – от кога журналист, къде се поставя запетайка или запетайка придружена с тире, (Съдбовен грях за задочници!); Тодор РИЗНИКОВ успя отрано да се уедини в своя собствена си вътрешна интелектуална ниша, на самопожертвувателно пътешественическо самозамонашване. За да се открои. И разграничи.

ЧЕРПЕЙКИ ОТ ПОГРЕБАНОТО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНАТА НА БЪЛГАРИЯ, Тодор РИЗНИКОВ изненадващо се появява по научни, и не чак толкова научни, форуми. Където хвърля дискусионна ръкавица, по проблемите на Прото-България. Рядко приемана за словесен двубой. (Мнозина бързат да си вземат писмени бележки!) Времената са орисано преходни. Дискусиите - регламентирани. Всъщност нежелателни. (Не се знае - от коя трънка какъв заяк би пръкнал. Ето защо – млък!) Прескрипциите в науката идват от високо, та вихърът на компетентната безкомпетентност е шеметен. (Понастоящем дваж!) Чужд на вечните гонения по стълбата нагоре - която винаги води надолу, Тодор РИЗНИКОВ си позволява така да удря словесна к?па у з?ми, че да събере ?чи на докладчици, слушатели, и партай-наблюдатели. Неговите оригинални, неправоверни прозрения и хипотези; за произхода и вярванията на Прабългарите; са в отчайващ разрез с официализираната историческа наука. Превърната чрез догми в козметичка световна. Практиката на персонална творческа изява по Българската Земя Хубава е доказала и доказва, как подобни личности рядко успяват да получат обществен отклик и признание. Освен всред аркадаш-запалянковци. Частните сказки не са забранени, но са подменени с пропаганден лекторски апарат. Структуриран основно от съпруги на партай-босове. Устати женуря, нападнали трибуните на Великото Народно Събрание - в по-късно време. Задънили зовът за Братство, Равенство и Свобода, навреме. (Дори в настоящите дни на духовен мързел и политическо непостоянство, сказки изнасят единствено премиери и министри в присъствие на глобално забавляващи се топ-западняци. Учените – за какво! Туй да не ти е Асен Златаровото време!) Нови идеи биват допускани единствено, като аспект на хиперцентрализирана партийна дружбаш цедилка. Така че, докато се върши нещо – нищо да не се свърши. Резултат на тежки умувания от принудително олисяли белокоси лаици. Около мащабни маси под червено сукно. Следвайки безскрупулни “революционни” рецепти. Пропаганда, която отдавна не е комунистическа, ни болшевишка, ами откровено национализползваческа. Всеки публичен доклад, всеки научен труд, безусловно започва и завършва със задължително обезсмъртяване на партийни вождове. По недоглеждане класифицирани като “световни философи”. Университетските катедри пъшкат под надведомствен контрол. (Тъй оцеляват и понастоящем!) Титли и благини биват присъждани, чрез целево политизирани дипломи. Служебно натикани в ръцете на комсомолски селяндур-аферисти. За които кафеджийски подшушнатите имена на Алберт Айнщайн, Джон Атанасов и Папа Хемингуей, (Пръв път ги чуят!), са повод да паднат от изненада от задната стъпенка на някой столичен боклуджийски камион. Където хитричко отбиват работарски стаж за получаване на столично жителство, (Ха бакалъм, апапи!), водещо към университетски катедри, че да пипнат задгранични командировки пременени в тужурки. Мнозина, попаднали в мисловна безисходица, овреме зарязват неблагодарното научно поприще. Неколцина под успешен брак, дриблират в прикрит монархизъм зад граница. (Пар?та върти фукарата!) Докато пипнат зелена карта. Онези, гдето са преуспели (Не от наука - от спекула с антики!), се завръщат, готови да рушнат БАН и ВАК из корен.

САМОТНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ остават изолирани. И, още по-лошо – на самоиздръжка. Предполага се, че така е всъде по този лъжовен свят. (Ама не е!) Преживяйки с просяшки заплатки. (Никъде го няма!) Рядко успяват да се радват на високи научни титли, без добро от съответните окръжни комитети. Където критериалността е - собствено казано – на махленско равнище. (Такава е и понастоящем!) Съществени са родствени връзки от днес обезлюдените завинаги села. Някога, по каприз на Тато прераснали в градове-държави, от където всеки гледа да избяга в столицата. Престрашат ли се да драснат зад граница, попаданали в свой си изследователски ареал, понякога успяват да се докажат. За да свършат изхвърлени през прозорците на някоя провинциална библиотека. (Сам си го направи!) Останат ли на място, устискват пенсия за старост. А ако това – Не дай Бог! – стане, в ранна утрин възпитано навестяват кофите за смет. Все още в ролята на вечни младши научни сътрудници. (Да се трудим неуморно другари!) Отначало с погнуса и нежелание. После свикват. Казионната наука предоставя поле за личностна изява единствено, на бюрократично институционализирани оръженосци. Предъвкващи мухлясали марксиско-ленински постулати, подир връщане от творчески командировки на Запад. (Валутна книжка – за марксисти!) Чиято научна стратегия, тактика и практика се изразява, в издирване възможности за отнемане на запрялите в недоумение ветрени мелници, от някой хубаво забаламосан Дон Кихот. И предоставянето им, в разположение на Политбюро от свое име. (Димитровски Награди!) Че, да бъдат изнесени квалитетно на запад. (Подарени от наивитет - продадени на евтиния!) Останалото е каканижене на неясни лекции, пред още по-неясни слушатели. Докато стане възможно разкриване на частни университети. Където всичко е до болка ясно – имаш ли пари учиш – подир това безработен. Световнопризнати учени с доказан научно-приложен принос, са превърнати в одържавени чиновници, наплашени от безмилостни заводски организатори на производство. Управлението на науката е умишлено е многостъпално, следователно побъркващо. Редовият научен изследовател е въдворен на най-ниско управленско стъпало, с мижава държавна заплатка, че евтината наука при СоциализЪма е благодат за обилно оножданата наука на КЪпитализЪма. Обезпечен с бакалски тефтер и молив, (За своя сметка!), и някоя жалка надлежно регистрирана “Continental”, от шрифтът която службите част по час вземат отпечатъци – да не стане нещо с държавността. Жалък придатък за квалифицирано решаване на ежедневни заводски проблеми, които рядко биват реална наука. Креативни личности подобни на Тодор РИЗНИКОВ, подир десетилетия лишения, преодолявайки какви ли не хитроумни пречки, все пак успяват да оставят диря в лоното на науката и изкуствата. Светъл лъч новопробудно, пронизал дълбоко клеясал политически сумрак, кооптиран от професионализирани лаици (Дворцово надменни!). Следващи измишльотски революционни идеологеми. Съгласно които би следвало световното човечество да прокопса, докато не престава да затъва. Падаща звезда, пресякла нечии научно-финансови интереси и поради това - под възбрана. Скитащ интелектуален парий имитиращ провинциален глупак, че на столичната публична трапеза туй върви най-густо. Успял да кръстоса пеш кратката Земя Българска. Преровил и записал полузабравени сказания. (Кой ги усвои!?!) Превъплътил се, в краят на своят не така дълъг живот, в театрализиран първобитен жрец в пещерите под Мадара. Дано някакси опази онова, което никой не го еня дали ще се опази, (MA-THA-RA!), Тодор РИЗНИКОВ успява да преоткрие възпретени за изследване остатъци от древни духовни средища. Към които световната историческа мисъл едва сега получава свободен достъп. (Електронната екипировка – Баста!)
 

 • “Триъгълникът Варна-Мадара - Град Орфей в местността “Орфенското” тепърва ще бъде проучван, оценяван и коментиран.”

ТОДОР РИЗНИКОВ остава завладян завинаги от загадъчната Веда Словена. Прибързано обявена от казионната наука, (И Царска - и Отечественофронтовска!), за мистификация. Нейното вторично откривателство е съмнително, а нейното изследване не е санкционирано. Значително по-късно, Веда Словена ще стане обект на дългогодишна дейност на академичен екип оглавен от мастит учен. Този остатъчен сборник национална кодирана история чрез народни песнопения; разшифровани, тълкувани и преосмислени и от Тодор РИЗНИКОВ; крие Истинската Истина за мигрирането на прабългарската нация из дебрите на Афганистан и Бангладеш, през Балканите по Европа и света. (През шестдесеттях години на миналия век, при разкопки във Великобритания, изненадващо е открита стела с Мадарски Конник!) Разбран, защитен и възнаграден от високопоставена дама с монокъл и кок, Тодор РИЗНИКОВ е един от малцината частни изследователи, каквито тоталитарното общество недолюбва и наказва, но търпи и допуска до къшей горчив хляб от денонощен магазин. Един от множеството труженици, чиито частни постижения държавата предпочиташе и предпочита да игнорира. Вместо да стимулира, разгъва и приобщава. Нехабилитиран писач по проблеми, които изпреварващо жилят върховете на пирамидата на наведената в поклони насам-натам национална историоведческа мисъл. За да напомнят, че по Земята Българска креят огнища безсмъртни и магични, огнища духовни, сакрални и транцедентални, под вековна възбрана. Приживе майсторски потулван. Постмортем задължително забравен. Никой от трите варненски писателски съюза, (Такива ли са те!?!), не се е сетил да се заинтересува къде именно е гробът на този насмешлив първооткривател на възпретената за изследване подвижна история на племена и народи, населявали някога – и всякога - нашенските злачни земи балкански. Литературстващ дисидент, временно устроен на мижава уредническа длъжност в днес останалия без покрив и покров “Музей на Българската Литература” в столицата. Рядко допускан до международни трибуни, откъдето управляющите и преди и сега, харесват единствено елей в ушите и тежък хонорар в джоб, Тодор РИЗНИКОВ не престава да кръстосва страната до самата своя бедна кончина там, под дълбокото небе на Ведическа Мадара. (МАДЪР-РА; МАТ–ДАР–РА; МАТА-РА – Майка дарила на света Слънцето!” Тълкуване: Мат – Майка; Дар-Дарила; Ра-Радост-Слънце!). Където дири неуловими за останалия свят релации между Минало, Настояще и Бъдеще. За да пророкува. Дали единствено за себе си? Какво именно? Като грамотен изследовател, е изключено Тодор РИЗНИКОВ да не е записвал своите мадарски прорицания. Къде са те? Ако не знаем от къде идваме, как ще установим накъде ни водят безбройните полуграмотни сръдливи духовни водачи, за които всяко древно светилище е нищо повече освен стока за политическо послужване и поевропейчен селски туризъм? Историческата безграмотност и забрава целево ползва чуждестранни политически апетити за безгранична власт. О, да! Тодор Ризников имаше видения, при това – не какви да е:
 
 • “Мадара е на път да се окаже един от най-древните центрове на средиземноморска цивилизация по тези земи.”
 • ... под необятния скален навес непредубеденото око може да види непокътнат каменният трон на Орфей, а образът на самия божествен певец да потърси в лицето на вековечният конник. (“Каспичан днес”- Ocean Press-Varna, 1993!)
 • “ … дойде време всеки разумен човек … да влезе в собствената си пещера. … и там да потърси силата, увереността си …”
 • “ ... истината е вътре в нас, тя е генетично заложена там.”
 • “Колкото фантастично да звучи, Конникът не е единственото и съкровено скално творение.”

  За поколението наричано “Пропаднали надежди”, името Тодор РИЗНИКОВ означава бегъл спомен. За поколението което идва, този бездомен търсач на антични светилища, би придобил значение и стойност на регионален (О, не! Национален!) артистичен феномен, след като бъде основно проучен и подходящо представен. Без да успее да натрупа десетки книги, (Предимство на автори по ЦК-списък!), но с бая публикации в централната и местна преса, Тодор РИЗНИКОВ бележи своеобразна диря в областта на свободния социал-историографски частен експеримент.

  В КРАЯТ НА АПРИЛ 1993. из страната се разчува, че полугол чудак обитава пещерите под Мадара. Това е преоткривателя на полузабравената, по партийному игнорирана “Веда Словена”. Писателят-експериментатор Тодор РИЗНИКОВ. Възседнал каменен трон. Полуоблечен в нещавени овчи кожи. На глава с огромна корона с рога от коч. В ръката жезъл. На кръст препасал нож. Гордо раздрусал под кожена пола остаряло тяло, в халтави избелели плажни плувки. Разочарован от политическите сметки в столицата. Омъдрял окончателно. На ляво рамо преметнал кожена торба със сирене, пиперница и самун хляб. Отпиващ отцедена в кафена чаша пещерна вода, Тодор царства под усойната сянка на високите скали на Мадара. На недостъпна висота е отворил таен бивак ограден с плет. В него не допуска никой. Там крие последното съкровище което притежава, същата шумна пишеща машина, която влачи със себе си надлъж и шир през страната. Недалеч гайдата на Бай Иван от Кюлевча зове и оплаква. Тодор пророкува ли, пророкува. Наивни доброжелатели предполагат, че очаква извънземни. (Мястото бива за това!) Други, че с Тодор се е случило най-лошото. (Пръщи от здраве!) Трети, че се е превърнал в комедиант. (С каква цел!?!) Един самотен изследовател за пръв път свободно, без програма и началство, на своя сметка и отговорност, провежда частни антроположки изследвания. Прииждат туристи. В недалечното кметство Каспичан, отговорните за “културата” в радиус едва десет километра, се цупят. Не са свикнали на подобен ихтибар извън стените на пльоснатото от железобетон подобно на крепост учреждение. Ако се е поселил тук за да търси имане - няма да я бъде. Околността кипи от професионални иманяри. Всичко отдавна е преровено, и все пак - от време на време - се открива по нещо. Тази земя е давала и дава. За да бъде препратено зад граница. Откривател на родопродопското “Орфенско” край село ?сина, (Разчуло се е!). Тодор е подозрително компетентен конкурент, зад който стои управата на Историческия музей в Шумен. Позволява си да държи патриотични проповеди. Науката, като доказан път към Истинската Истина е докрай опасна. Тодор РИЗНИКОВ си позволява да тръгне от последните полузабравени древноселски вярвания, тълкувайки реалистично и достоверно, можеби окончателно и завинаги, (Но къде неговият е ръкопис?), опазените писмена на “Веда Словена”. (Неговият принос за обнародване на изключително рядкото фототипно издание е безспорен!) В чиито текстове, Тодор не престава да търси и открива корените на античната миграция на прабългарското племе. (Проблем, по който родната наука – в зависимост от политичесия вятър – не престава да се тутка!) За да установи хипотетично не само произхода, но и посоката на неговото древно придвижване от Тибет и Памир към западните брегове на Темарин.
   
 • „Ако да имаме една кола, Бого, и ако тръгнем от тук по следите на Прабългарите, Бого, пълно е със сакрални знаци, ще стигнем право в Тибет!“

  КОГА И КАК ПОЧИНА ТОДОР РИЗНИКОВ, не стана ясно овреме. Казват, било по Тодоров ден. (Така си отиват светците!) Намерили го под скалите на Ма-Та-Ра. Изстинал. Година преди това, пак по Тодоров Ден, той бе прекосил централния площад на Стара Варна върху гърба на магаре. Може би за да напомни, че магарешкото начало е характерно за „управление“ на науката, изкуството и културата в този древен, обичан и мразен, незабравим пристанищен град. Под скалите на Мадара, или МА – ТА – РА, “Майката” (THE MOTHER!) както твърдеше Тодор, е пусто. В Община Каспичан е спокойно. Няма кой да тревожи обществеността с философии, че скалите са магьосани от Господ-Бог. Иманярите са мирясали. Няма с кого да се задяват - няма кой да ги презира. Книжките за град Каспичан с брилянтното есе на Тодор върху Мадара на два езика, мухлясват в шкафовете на общината. Възхищението на НВ Цар Симеон Втори от тази малка спретната книга е пренебрегнато от общинските власти. (Бог на небето – Царят в Мадрид - какви са тези възхищения!) Поръчалият книжката общински секретар бива отстранен. Село Мадара бива амалгамирано от община Шумен, а това означава нова съдба за Мадарския Конник. Дали по-свястна? Конникът остава сам, заедно с още една тайна. Тайната за загадъчната смърт на неговият таен самодеен изследовател. Остава малко време, преди ветровете, бурите и халите на националният историографски нихилиизъм, да го изядат докрай. С механическата прилежност на нашето модерно, ала толкоз обезумяло настояще. (Днешните дъждове, ветрове и бури са киселинни, радиоактивни, метални, и трансконтинентални!) Както нескопосното нашенско време изяде изследователят-мечтател Тодор РИЗНИКОВ. И няма никой като Тодор, да се възправи срещу всички нас, тълкувайки “Веда Словена” по човешки. Сочейки път през душите на живите - към Вечността на Мъртвите. Пътят на глобализма, по който принудително сме тръгнали, рядко води точно там, където сме най-необходими. Особено, ако се опитваме да изпреварим Времето. Нещо, над което Тодор РИЗНИКОВ не преставаше да се надсмива. Дали не му бе все едно?

сряда, 19 ноември 2014 г.

ЗА ДЯКОНА ЛЕВСКИЯ - НЕ ПО БЮРОКРАТИЧЕСКИ

G
 (c) 2000 - Bogomil Kosstoff AVRAMOV ROUSSEFF-HEMY
ЗА ДЯКОНА ЛЕВСКИЯ - НЕ ПО БЮРОКРАТИЧЕСКИ
ОТ
БОГОМИЛ КОСТОВ АВРАМОВ РУСЕВ - ХЕМИ

В БЕЛЕЖНИКА НА ДЯКОНА ЛЕВСКИЯ СЪЩЕСТВУВА ЕДНА ОСОБЕНА ДУМА - "СИНГЕР". ЛОВКО ПОДМЕИНЕНА ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПАРТАЙГЕНОЗЕ ПСЕВДОИСТОРИ-ЗЪМ СЪС "СЮНГЕР". ТОВА ДАВА ПРАВО ДА СИ МИСЛИМ, ЗА БЕЗБРОЙ НЕДОИЗЯСНЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОКОЛО НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРЕДАТЕЛСТВА. ОТ ЛЕВСКИЯ - ТА ДО БОГА. В КОИТО ТРАДИЦИОННО СА ЗАМЕСЕНИ, ОСВЕН МЕСТНИЯТ КАРА-ЧОРБАДЖИЛЪК - КИРТА НА ОСМАНЛЪКА, ОСВЕН ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОНЦЕРТ, НО И СПЕЦИАЛНО НАЕТ ОТ ПАДИШАХА ПРЕДПЛАТЕН - ВСЕ ОЩЕ АНОНИМЕН - "ШЕРЛОК ХОЛМС".
НАСТОЯЩОТО ТРАДИЦИОННО ЧЕСТВАНЕ - РЕЗУЛТАТ ОТ ДАЛНОВИДНАТА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА КНЯЗ ФЕРДИНАНД КОБУРГОТСКИ, НАСОЧЕНА КЪМ ДОСТОВЕРНО ГЕРОИЗИРАНЕ НА ПОЛУЗАБРАВЕНИ КОМИТИ, А ПОДИР ТОВА НА ТЯХНОТО ОДЪРЖАВЯВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИНАСТИЯТА НАПОМНЯ, ЗА ОНЗИ ЗЛОКОБЕН ДЕН, КОГАТО ПОРАДИ СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА - "БОГ НА ПОМОЩ"; АПОСТОЛЪТ - ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОСТОВЕРЕН СВЕТЕЦ НА МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ ПОДИР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ; БИВА НАБЪРЗО ЕКЗЕКУТИРАН. ДОРИ БЕЗ ПОМАХВАНЕ ОТ ЦАРИГРАД, КЪДЕТО БЪЛГАРСКОТО ЛОБИ, ПИЕ ТУТУН БРАЗИЛИЕРО ОТ ЕДИН ЧИБУК СЪС СУЛТАНА. (НАШИ ПРЕДЦИ СА КАЧВАНИ ДОР' ТРИ ПЪТИ НА ЧЕРНИЦАТА ПРЕД КОНАКА ВЪВ ВАРНА-ГРАД, И СНЕМАНИ ПОДИР ДЕПЕША ОТ ЦАРИГРАД, ЧЕ ДАНО НАХЛУЯТ РУСКИТЕ ВОЙСКИ. КРИМСКАТА ВОЙНА НЕОТДАВНА Е ОТМИНАЛА. НО, Е ОСТАВИЛА ТЕЛЕГРАФНИТЕ СИ ЛИНИИ - ОТ БАЛАКЛАВА ДО ЦАРИГРАД.. ЗАЕДНО С ВЪВЕЖДАЩО ПОНЯТИЕ ЗА МОДЕРНА ЗАКОННОСТ.)
ЗА УМИРАЮЩИ КИЛЪРИ КАТО ЛЕВСКИЯ ОБАЧЕ, ОСТАВА В СИЛА ЕДИНСТВЕНО ПОМАХВАНЕТО С КЪРМЪЗЪ-БАЙРАК, ОТ СТРАНА НА НЕНАСИТНИЯ БЪЛГАРСКИ ГЬОНСУРАТЛЪК. ЧЕ СВОБОДАТА СЕ ЗАДАВА ИЗЗАД ДУНАВА, А ОТ МЪЖЕ СКРОЕНИ АПОСТОЛИЧЕСКИ, ТЪРГОВИЙКАТА НА ЧЕРНО НАЙ-ПОСТРАДВА. ТАКА ЧЕ ВИНАГИ, КОГАТО ЧЕСТВАМЕ "АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА", СЛЕДВА ДА СИ ИМАМЕ НА УМ - РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯТ ЧОРБАДЖИЛЪК. ДНЕС ИМЕНУВАН СЪВСЕМ ИНАЧЕ - АМА РЕЗУЛТАТ - СЪВСЕМ СЪЩИ. В ПОСОКА ОКРАСТАВЯВАНЕ НА НАЦИЯТА ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАНА БОЛГАРСКАЯ. СПЕЦИФИЧНО ОТГЛЕДАН ЗА ПЕТСТТОТИН ГОДИНИ ПАТРИЦИАНСКО РОБСТВО, БУЛГАРИСТАН-ЧОРБАДЖИСТАН СИ ЖИВЕЕ, БЛУДСТВА И МЕНТЕ-ПОЕВРОПЕЙЧЕН ПРЕБЪДВА ИМЕННО, ЧРЕЗ УЙДУРМА САМОЗАТРИВАНЕ. ВСЕ ПО-МОДЕРНО. ОЩЕ ПО-СЪВРЕМЕННО. ТОТАЛНО ЗАТРИВАНЕ НА ДОСТОЙНИТЕ ЧАДА НА МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ. ЧОРБАДЖИЛЪК СЪСРЕДОТОЧЕН В КОМИЧЕН ПАРЛАМЕНТ - ОГРОМЕН И НЕПОСИЛЕН ЗА НАЦИЯ БРОЯЩА СЕ НА ПРЪСТИ -  ПОД НЕСЪМНЕНА ЕВРОПЕЙСКА ОКУПАЦИЯ. КОЙТО ДОРИ НЕ ПОМИСЛЮВА ДА СИ СЕ НАРИЧА "НАРОДНО СЪБРАНИЕ". ПОДДЪРЖАЙКИ С НАРОДО СИ ВРЪЗКА ЕДИНСТВЕНО - ЧРЕЗ ПРЕСЛАДКИ ПРЕДИБОРНИ ОБЕЩАНИЯ. КОИТО НИКОГА НЕ СЕ ПОСТАРАВА ДА ИЗПЪЛНИ. ПАРЛАМЕНТ, КОЙТО РЯДКО СЕ СЕЩА ЗА ДАДЕНОСТИТЕ НА НАЦИЯТА. ПОЗВОЛЯВАЙКИ СИ ДА ВИЛНЕЕ ПО ГЪРБИНАТА НИ НАРОДНОСТНА, С ПОДОЗРИТЕЛНО МОДЕРНИ УПРАВЛЕНСКИ СРЕДСТВА. ЗАБРАВЯЙКИ, ЧЕ ЕДНА НАЦИЯ, БИ МОГЛА ДА БЪДЕ НАБЪРЗО ЗАТРИТА ПОЛИТИЧЕСКИ. (ЮГОСЛАВИЯ!?!) НО ГЕНЕТИЧНО - ПОНЕ ЗА СЕГА - ТОВА ВСЕ ОЩЕ Е ТРУДНО ПОСТИЖИМО. МАКАР ПОСИПВАНЕТО С НЕИЗВЕСТНИ ВЕЩЕСТВА, ДА ВЪРВИ НА АЧИК, ДОКАТО ЧИПИРАНЕТО НА ЕДВА ПРЪКНАЛИ МЛАДЕНЦИ ОСТАВА ЛЕСНО ДОСТИЖИМА ЕВРОПЕИДНА ДИРЕКТИВА. ПОНЕ ТАКА ТВЪРДЯТ ДОКУМЕНТИТЕ. НА ОНАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ, НАРИЧАНА ООН. КОЯТО ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ КЛЕЙТОНОВСКИ ТЪРПЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ДИКТАТ НАД БАЛКАНИТЕ. ЧЕ ДАНО - САМ СИ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИКОНОМИЧЕСКИ ФАШИЗЪМ. КОЙТО НАЙ-ПОДИГРАВАТЕЛНО, И С БЪРЗИНАТА НА ОХЛЮВА НА СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, ДА НИ ВРЪЧИ - ЗА ИМОТИТЕ НА НАШИТЕ БАЩИ - НАЙ-ЖАЛКИ СТОТИНКИ. 
ТА НЕ ЖИВЕЕМ ЛИ ПОНАСТОЯЩЕМ В ЕДНА АБСОЛЮТНО НЕХИГИЕНИЧНА КОЧИНА, ОМАЙВАНИ ЧРЕЗ КАКВИ ЛИ НЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ!?! СВОЕВРЕМЕННО РАТИФИЦИРАНИ ОЩЕ ПО ВРЕМЕ НА "КОМУНИСТИЧЕСКОТО" ПРАВИТЕЛСТВО НА ТОДОРА ЖИВКОВА!?! ТА НЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЛИ ДА ДИШАМЕ МРЪСНИЯТ ВЪЗДУХ НА РЪЖДИВОСКАПАНАТА ДЕВНЕНСКА ДОЛИНА НА СМЪРТАТА. В ОЧАКВАНЕ - РЕШИ ЛИ СЕ ТОВА - ОКОНЧАТЕЛНО ВАРНА-ГРАД ДА БЪДЕ ИЗТРОВЕН? ТА НЕ ПИЕМ ЛИ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАМЪРСЕНАТА С НЕФТОПРОДУКТИ, НЕГОДНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕПАРАТИ И ТРУПНА ФАУНА ВОДА НА ЯЗОВИР ЦОНЕВО? КАКВО ЛИ БИ БИЛО - НАТРЕСАТ ЛИ НИ ШИСТОВ ГАЗОДОБИВ В УГОДА НА СЕЛСКИТЕ ПИШМАН-КМЕТОВЕ!?! КОЕТО НЯМА КАК ДА НЕ СТАНЕ. ТА НЕ СА ЛИ НА ПОДИГРАВКА ПЕНСИОНЕРИТЕ - НА КОИТО УЧТИВО ИМ СЕ СОЧИ ЗЕЛЕНА УЛИЦА КЪМ ГРОБИЩАТА - ЧРЕЗ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МИЗЕРНИ ПЕНСИИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ? ТА НЕ СА ЛИ ПОД УЗАКОНЕНА ПОДИГРАВКА МЛАДИТЕ, НА КОИТО ИМ СЕ ПЛАЩА ОТ ДЪЖД НА ВЯТЪР!?! ПРЕВЪРНАТИ В ПЕРМАНЕНТНИ БЕЗРАБОТНИ? КАКВИ СА ТЕЗИ УНИЗИТЕЛНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛЕН 70, АЛ. 2, "В ИНТЕРЕС НА РАБОТОДАТЕЛЯ?" ИНТЕРЕСИТЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО - ЕДНОСТРАННИ ЛИ СА!?! ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТТА Е НАЙ-ВЕЧЕ В ИНТЕРЕС НА ОЛИГАРХА!?! КАК ТАКА ПОЧТИ СЪВЪРШЕНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ ЦАРСКО, И ДОРИ - ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ, БИВА БЕЗПРЕСТАННО ПОДМЕНЯНО ЧРЕЗ АДАПТИРАНЕ КЪМ БЕЗКРАЙНИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ!?! ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СИСТЕМА, СЗАРАБОТВАЩИ ЕДИНСТВЕНО ПО НАЕЖДАНЕ ОТГОРЕ? ТА ВЪРНАТИ ЛИ СА ОКОНЧАТЕЛНО РЕСТИТУЦИОННИТЕ ИМОТИ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ - ОСВЕН НА БИВШЕТО МИЛО ЛИ МИЛО ЦАРЧЕ? КАТО КАК БИВАТ ПОТУЛВАНИ САБОТАЖНИ ДЕЙСТВИЯ ПОД ПРОЗОРЦИ НА НЕВИННИ!?! ЗАЩО ДЕЛАТА НА ПОГУБЕНИ ОТ ДРОГИРАНИ ШОФЬОРИ СТАРИЦИ БИВАТ ПРЕКРАТЯВАНИ? С КАКВО ПОМАГА ТОВА НА ЕКВИЛИБРИУМА В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО? ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ВНОСА НА ЗАРАЗЕНИ И ОТРОВЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЧЕ ВЕЧЕ ЗАЛОВИХА "ЕДНА ПРАТКА". ЗА КОЯТО ТАКА И НЕ СЕ УСТАНОВИ - ДОКОЛКО Е УНИЩОЖЕНА - ДОКОЛКО Е ИЗКОНСУМИРАНА ОТ НАРОДО. КАК СТАВА ТАКА, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТАВЕНОТО ГРЕХОПАДЕНИЕ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ - ТРАНСФЕРЪТ НА ДРОГА И БЕЛИ РОБИНИ - ПОВОД И ПРИЧИНА ЗА Т.Н. "ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА" ОТНОВО Е НА ДНЕВЕН РЕД? ЗА ВСИЧКО ТОВА, НО И ЗА МНОГО ДРУГО, СЪВРЕМЕННИТЕ НАШИ УПРАВНИЦИ СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ И - ЩЕ ОТГОВАРЯТ. НЕ ПРЕД НАС - ТЕХНИТЕ БЕДСТВАЩИ БАЩИ И МАЙКИ - ЗАБРАДЕНИ В ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА; КОЕТО И ПРИ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ ГО Е НЯМАЛО; А ПРЕД СЪВЕСТТА НА СТЪПИСАНАТА ОТ ПСЕВДО ПОЛИТИЧЕСКИ ПЕРМУТАЦИИ НЕСРАВНИМА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ. НАРИЧАНА - У НАС И ЗАД ГРАНИЦА  - ДЯКОН ВАСИЛИЙ ЛЕВСКИЙ.End- 21.02.2014 (c) 2000 - Bogomil Kosstoff AVRAMOV ROUSSEFF-HEMY (c) 2000 - Bogomil Kosstoff AVRAMOV ROUSSEFF-HEMY
  

G                       21.02.2014 

вторник, 18 ноември 2014 г.

СТАРИТЕ ДНИ - ОТЗИВ - 18.11.2014.
(C)2014 – Bogomil Kosstov AVRAMOV-HEMY
ПЪТЯТ КЪМ ОГНЕНА ЗЕМЯ
от
БОГОМИЛ КОСТОВ АВРАМОВ-ХЕМИ
СТАВА ДУМА ЗА ОГНЕНАТА ЗЕМЯ НА НЕИЗЧЕРПАЕМИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ОПИТИ. ЗЕМЯ ТРУДНО ДОСТИЖИМА. СЪВСЕМ НЕБЛАГОДАРНА. РЯДКО БЛАГОДАТНА. И ВСЕ ПАК – ВСЕВЕЧНА И ОРГАНИЧЕСКИ НЕОБХОДИМА. ОТДАВНА СЪМ СЕ ОТКАЗАЛ, ДА ДАВАМ МНЕНИЕ. ПО ЩО ДА Е – ЗА КАКВО ДА Е. ВСЕ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ СЕРТИФИЦИРАН ПИШМАН-ПРИНЦИПАЛ, КОЙТО ЩЕ МЕ ИЗКАРА ПО-ГОЛЯМ МАХНАДЖИЯ ОТ САМИЯТ СЕБЕ СИ. ЗАБРАВЯЙКИ, ЧЕ КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ДЕЙСТВА - ПИШЕ. ДОКАТО КОЙТО ЧЕТЕ – КРИТИКУВА. СЪДБА И ЕЖЕДНЕВИЕ ГРЕХОВНО.
НА „АЛЕЯ НА КНИГАТА“, ВАРНА-2014., НЕ МОЖАХ НИЩО ДА СИ КУПЯ. И, ТОВА НЕ Е ЗА ПРЪВ ПЪТ. ЦЕНИТЕ СА БЕЗБОЖНИ. А, ДЖОБЪТ НА ДЪРЖАВАТА СЪВСЕМ Е ПРОДЪНЕН - ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ДЖЕБЪТ НА СВОБОДНИТЕ ЧИТАТЕЛИ. ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ, В РЪЦЕ МИ ПОПАДНА - ПОДАРЕНА ОТ СЪРЦЕ - НЕЩО НА КОЕТО ВСЕКИ СВОБОДЕН ЕЛЕКТРОН РАЗЧИТА, МАЛКАТА, СТАНДАРТНО СВЕЗАНА КНИЖКА НА ДЕНА ПОПОВА („СТАРИТЕ ДНИ“,, „ХЕРМЕС“- 2013.) Е, КАК ДА НЕ ЗАВИДИШ. (НАЙ НИ БИВА!?!) ДОБРО ИЗДАТЕЛСТВО. ДОБРИ КНИГИ.
„СТАРИТЕ ДНИ“ НА ДЕНА ПОПОВА, (ЗАЩО ПЪК „СТАРИ“, МОМИЧЕТО Е МЛАДО!?!), СЪДЪРЖА ЕДВА 85 ПЕЧАТНИ СТРАНИЦИ. ПРЕБРОИХ ДВАНАДЕСЕТ КРАТКИ РАЗКАЗА. ВЕДНАГА МИ СЕ ДАДЕ ИНТИФА. СТАВА ДУМА ЗА ПРОАНГЛИКАНСКО ГЛЕДИЩЕ ВЪРХУ СЪЩНОСТТА НА НЕЩАТА. НЕ СЕ ИЗЛЪГАХ. ЗА МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ, Т.Е. ЗА СВЕТОВНАТА НИ СТОЛИЦА СОФИЯ, СЪЩО СТАВА ДУМА. ЕДВА В ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО СТРАНИЦИ. ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е, КРИВОЛЧЕЩИЯ АУТОБАН, НА РЕАЛНАТА АНГЛОСАКСОНСКА "ОГНЕНА ЗЕМЯ". НАЛИЦЕ Е ЗАПИСНА КНИЖКА НА ЗАКЛЕТ АВТОСТОПАДЖИЯ. В КОЕТО НЯМА НИЩО ЛОШО. ОСВЕН ПРИШИТ ЛИТЕРАТУРЕН МАЙСТОРЛЪК. ДА, ТОВА ПРАВЯТ НЯКОЙ ФОНДАЦИИ. ИСКАШ-НЕИСКАШ – ТЕ ТИ МАЙСТОРЛЪК. МОЖЕ, ВЕЧЕ ДА СИ ИЗГРАДИЛ СВОЯТ – ЩЕ ГО ДОИЗГРАДИМ. НАШИЯТ СИ ЙОРС - НАЙ БИВА. РАЗБИРАЙТЕ МЕ – КАК ЩЕТЕ.
ТОВА, ЧЕ ТАЗИ КНИЖКА С АВАНГАРДИСТКИ РАЗКАЗИ Е СЕРИОЗНА РАБОТА, Е БЕЗСПОРНО. ДА МЕ ИЗВИНИ УВАЖАЕМАТА ИРИНА ГЕОРГИЕВА, НО ТЕ СЪВСЕМ НЕ СА „ПОЛИРАНИ ДО БЛЯСЪК“. (ОСВЕН КОРИЦАТА!?!) ОТ РАЗКАЗИТЕ ЛЪХА ТАКАВА ГРОБОВНА БЕЗНАДЕЖНОСТ И ПЛУТОКРАТСКАЯ ПУСТОТА, ЧЕ НЕ МОГА, СЛЕД КАТО СЕ ВЪЗТОРГНА, ДА СИ СЕ ЗАПИТАМ. АКО ВСЕ ПАК БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА ЛИТЕРАТУРА, ИМА НЯКАКВИ КОРЕНИ И КОРЕНИЩЕ, ЕДВА ОТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕСТА ГОДИНИ НАНАСАМ, НАКЪДЕ ОТИВАТ НЕЙНИТЕ СКОРОСТРЕЛНО ПРЪКНАЛИ ШУМНАЛАЦИ? КНИЖКАТА НА ДЕНА ПОПОВА ОТГОВАРЯ. ТАМ - ПО КРЪСТОПЪТИЩАТА НА СВЕТА. КЪДЕТО ТАЛАНТИТЕ НА МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ, ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ, ГЛЕДАТ СТАРИЦИ, КУЧЕТА, КОТКИ И ВСИЧКО ОСТАНАЛО, ЧЕ ДАНО ЕДИН БОЖИ ДЕН СЕ ЗАВЪРНАТ У ДОМА, ПА ДА СИ ПРЕДПЛАТЯТ ПЪРВА КНИГА. В КОЯТО, СЛУЧАЙНО ИЛИ НАРОЧНО, ВИНАГИ ДА ЛИЧИ НАМЕСАТА НА АНГЛИКАНИЗМА И НЕГОВАТА ПОСТКУЛТУРА. КЪДЕТО ГЕРОЙ СЕ ОКАЗВА - СЯКАШ ВИНАГИ И ЗАВИНАГИ - ПОРЕДНИЯТ СМОТАНЯК-САМОТНИК. ЗАХВЪРЛЕН ОТ СЪДБАТА, ПО ПЪТИЩАТА НА СВЕТА. РАЗУМНО Е, ДА НЕ ИЗБЪРЗВАМЕ С ПРЕЦЕНКИ. В БОРБАТА ЗА КЪШЕЙ ХЛЕБ НАШ НАСУЩНИЙ, ВСЕ И ВСЯ Е ДОПУСТИМО. ОСВЕН ЕДНО – МНОГО-МНОГО ДА НЕ ДРЪНКАШ, ПА ДОРИ КАТО ПИСАТЕЛ. ЛИТЕРАТУРА - ЧРЕЗ ПРЕМЪЛЧАВАНЕ!?! ПРОЩАВАЙТЕ, НО ПО-СТАРИ ПОКОЛЕНИЯ ПИСАЧИ, КОСЯХА ПОДОБНИ ЛИВАДИ ДО НАСИТА. И ТО ТАКА, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ ИМ ОТБИВА ДА ИЗРЕКАТ ИСТИНАТА НА ИСТИНИТЕ - В ОЧИ.
ТЕЗИ, КОИТО ПОРАДИ БЕЗНАДЕЖНОСТ ПИШАТ ОТ ГОДИНИ, ЧЕ И ПРОДЪЛЖАВАТ, А СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО КНИГОИЗДАВАНЕ НЕ ПРЕСТАВА ДА ИМ ОБРЪЩА ПРОГРАМНО ОХРАНТУТЕН ГРЪБ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ТАЗИ КНИГА. НЕ САМО, ЗАЩОТО КНИГАТА Е ТАЛАНТЛИВО СПИСАНА. НО И, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ НЕЙНАТА АВТОРКА Е ПРОДУКТ НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ (!?!) НА ФОНДАЦИЯ „ЕЛИЗАБЕТ КОСТОВА“. (БЕЗ ПИСАТЕЛИ-САМОУЦИ, МОЛИМ!?!)
БИДЕЙКИ ПОВЕЧЕ НАБЛЮДАТЕЛ, ОТКОЛКОТО ДЕЙСТВАЩО ЛИЦЕ В ЗАГАДЪЧНИТЕ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛНИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОЦЕСИ, НАЗНАЙВАЙКИ МНОГО ДОБРЕ ДЯДО ВАЗОВ ОТ КОГО СЕ Е УЧИЛ, ДАЛЕЧ ПРЕДИ ИЗГРЕВА НА НАСТОЯЩИТЕ БАЛИСТИЧЕСКИ ПРАВА И СВОБОДИ, НЯКОГА В НАЧАЛОТО НА ОСЕМДЕСЕТТЯХ ГОДИНИ НА МИНАЛИЕТ ВЕК, БЯХ КАНДИДАТСТВАЛ ПРЕД ПОДОБНА ФОНДАЦИЯ. РЕЗУЛТАТЪТ БЕ ГЛОБАЛИСТИЧЕСКИ. НЕЗАБАВНО БЯХ ИЗХВЪРЛЕН ОТ РАБОТА. ЕДИН КРАЙБРЕЖЕН БАРАБА, КОЙТО ЕДИНСТВЕНО НА ВИД БЕ НЕСВЕСТЕН, СИ ОКАЗА СЪВСЕМ РАЗВЕСЕЛЕН: „ГДЕ ГО ЧУКАШ – ГДЕ СЕ ПУКА!?!“ НЕ БЕ ДАЛЕЧ ОТ ИСТИНАТА.
НО, СЕГА СА ДРУГИ ВРЕМЕНА. СЪВСЕМ ЕВРОПЕИДНИ И ВСЯКАК НАТОВСКИ. ВМЕСТО ДА ХОДИМ ЗАД ОКЕАНИ, ИДВАТ НИ НА ДВЕРИ. ВЗЕМАТ НИ ЕДНА СОЛЕНА ТАКСА, (ПРИ КАПИТАЛИЗМАТА - И МАМА НА ТАТИ НЕ ДАВА – БЕЗ ПАРИ!?!), И - ЗАПОЧВАТ ДА НИ УЧАТ. НЕ ТВЪРДЯ ПЕРФОРМИРАТ, ЩОТО Е ОБИДНО НАСЪВСЕМ.
А) КАТО КАК ДА ОБРЪЩАМЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАЛАЧИНКА.
(ВАЖЕН Е ПЕРСОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС!?!)
Б) КАТО КАК ДА ОБЪРНЕМ ГРЪБ НА СОЦИОТО.
(АКО СИ ПРЕКАЛЕНО СОЦИАЛЕН - ВЪРВИ В ПОЛИТИКАТА!?!)
В) КАТО КАК ДА РАЗХВАЛИМ САМОТАТА.
(ВСЕКИ УМИРА САМ ЗА СЕБЕ СИ!?!)
Г) КАТО КАК – ДОКАТО УСЛУГВАМЕ – ДА СЛУГУВАМЕ.
(БЕЗ ДА СЕ НАСЛУГУВАМЕ!?!)
И ВСИЧКО ТОВА, ДОКАТО СИ ПОДСВИРКВАМЕ ПЛАЧЛИВО-ВЕСЕЛО, НА БИРА И ЧИЗБУРГЕР, НЯКЪДЕ ПО ПУСТИННИТЕ ПЪТИЩА КЪМ - ХМ!?! - КЪМ "ОГНЕНА ЗЕМЯ". (ВСЕ ПО-РЯДКО КЪМ МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНАЯ!?!) ЧУЖДА ЗЕМЯ И ПРЕДАЛЕЧНИ ЗЕМИ ИЗОБЩО, КЪДЕТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЪВСЕМ ОТСЪСТВА. И, НЕ ЗАЩОТО НЕ БИ МОГЛО ДА Я БЪДЕ, ПО ВСИ ПОСОКИ НА СВЕТА. АМИ, ЗАЩОТО ПО-ЛЕСНО Е ДА ВНАСЯМЕ КУЛТУРАЛЕН ТАЛАШ. КОГА НА ЕДРО - КОГА НА ДРЕБНО. ВЕДНЪЖ ЧРЕЗ ФОНДАЦИИ - ВТОРИ ПЪТ ЧРЕЗ ВОЕННО ПРИСЪСТВИЕ. ТА, ДАНО НАЦИЯТА НИ - ИЛИ ДА СЕ ИЗПАРИ - ИЛИ ДА СИ СЕ ПРЕВЪРНЕ - В ТАЛАШИТ.
N.B.: НЕ УПРЕКВАМ ПИШЕЩОТО МОМИЧЕ. КНИЖКАТА СИ Я БИВА. УПРЕКВАМ ВИСОЧАЙШИТЕ КУХИ ЧАЙНИЦИ. ГДЕ СЕ ПРАВЯТ, ЧЕ ВЪРШАТ НЯКАКВА РАБОТА, ЧРЕЗ ПРЕВЪПЛЪТЯВАНЕ НА ПОДИГРАВАТЕЛНИ ЕВРОПЕИДНИ ПРОГРАМИ - НАТИСКАЙКИ ОЩЕ ПО-ЗДРАВО ГЛАВИТЕ НА ТВОРЦИТЕ О ЗЕМИ.ПРИМЕР: БЕЗПОДОБНОТО КАНДИДАТСТВАНЕ НА ВАРНА-ГРНАД ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - ЧРЕЗ ТИРАЖИРАНЕ НА КАФЕДЖИЙСКИ КЪСМЕТЧЕТА. НЕ СЕ ШЕГУВАМ.
"СТАРИТЕ ДНИ" НА ДЕНА ПОПОВА СЕ ОТВАРЯ, С РАЗКАЗ ЗА АНОНИМЕН ЗАТВОРНИК-САМОТНИК В ОРЕГОН, КОЕТО ТРЯБВА ДА Е НЯКЪДЕ В ЩАТИТЕ. СЯКАШ ТУК, У НАС И НА БАЛКАНИТЕ, НЯМА ПРЕДОСТАТЪЧНО ПАНДИЗЧИИ ДОСТОЙНИ ЗА ОЛИТЕРАТУРЯВАНЕ. НО, ТУК Е ШИРМОВАНО НЕЩО ДРУГО. ТУК ПОДХВЪРЛЕНАТА ЗАДАЧА Е, ДА НИ СЕ ПОДНЕСЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ЗАТВОРНИЧЕСКО БИТИЕ В ЩАТИТЕ. НЕ ДАЙ БОГ ДА НИ ХАРЕСА, ДОКАТО СИРОТКО СИ УМИРАМЕ, ОТ ВСЕСТРАНЕН ДУХОВЕН И МАТЕРИАЛЕН ГЛАД!?!
И РАЗБИРА СЕ, ОТКРИВАМЕ, КАК МАРИАНА ОТ ЕКВАДОР С КЕФ, РЪФА ЛИ РЪФА КОФИЧКА С ЯГОДИ, НА ПЕЙКА В МАНХАТЪН. ЩОТО, МАРИАНА СИ НЯМА ЯГОДИ В ЕКВАДОР. МАРИАНА ЛЕСНО-ЛЕСНО Е НАПУСНАЛА ЕКВАДОР, ЧЕ ДА НАГЪВА ЯГОДИ В МАНХАТЪН. КЪДЕТО ПРЕЛИВА ОТ ВНОСНИ ЯГОДИ ОТ ГЪРЦИЯ - ПОДЧЕРТАНО ПО-ЕВТИНИ - ЗА РАЗЛИКА ОТ БЪЛГАРИЯ. РАЗКАЗ, В КОЙТО МАЙСТОРСТВОТО Е РЯДКО ДОБРЕ ДОКАЗАНО, (RE: „ИЗЧАКВАШЕ ЖЕГАТА ДА СЕ ОТЛЕПИ ОТ КОЖАТА Й“), И ПОЛИЦАЙ-РЕСТРИКТИРАНО (RE: „АЗ СЪМ ТИ БАБА. А САМО МОГА ДА СЕ УЧА ОТ ТЕБЕ.“) ТОЕСТ, НАРОДЕ, ДАЙ ДА СЕ УЧИМ ОТ БЪДЕЩЕТО, КОЕТО НЕ Е ЯСНО КАКВО БИ БИЛО, А ОСВЕН ТОВА ЕДВА ЛИ ЩЕ НАСТЪПИ. ДА, ДА, ДА - ЗА БОЛШИНСТВО ОТ НАС - ЕДВА ЛИ НЯКОГА ЩЕ НАСТЪПИ. УМНА РАБОТА. ЛИТЕРАТУРНО ОФИЦИАЛИЗИРАЩА БЕЗПОЩАДНАТА ВЪЗРАСТОВА СЕГРЕГАЦИЯ, ВТЪЛПЯВАНА ВСЯКАК НА МЛАДИТЕ. ПЕРФЕКТНО ИЗЯВЕНА - ЧАК!?! - НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО РАВНИЩЕ. И, ДОКАТО ЧИТАТЕЛЯТ СЕ ПИТА, ДАЛИ ТОЗИ РАЗКАЗ НЕ Е ПИСАН ДИРЕКТНО НА АНГЛИЙСКИ, И ЕДВА ПОДИР ТОВА ПРЕВЕДЕН НА БЪЛГАРСКИ. (RE: „НАСИТЕНА И БИСТРА“). ВСИЧКО ТОВА ПОВЕЧЕ ТРЕВОЖИ, ОТКОЛКОТО РАЗЯДОСВА. ЗАЩОТО БРУТАЛИЗМИ ИДАТ НАРЕД. (RE: „... МАМА МИЧИ МУ СЕДНА НА ГЛАВАТА, НАПЪНА СЕ, ЦЯЛАТА ПОЧЕРВЕНЯ И СЕ ИЗПУСНА ... АМА МНОГО МИРИЗЛИВО, ПРАВО В ЛИЦЕТО МУ.“) ТУК, КРИТИКАРЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ХУКВА КЪМ ОНОВА МЯСТО. (RE: „ЧИСТА И ЧЕСТНА РАБОТА“, СПОРЕД НЯКОЯ СИ ИРЕНА ГЕОРГИЕВА.) В ТЕЗИ ПРЕКАЛЕНО ЗАВОАЛИРАНИ И ОБИЛНО ОМИРИСЕНИ РАЗКАЗИ, ПРОПАГАНДАТА - НЯМА КАК!?! - ВЪРВИ НА ВЕРЕВ. (RE: „ЕВТИНО И ЗАСИЩАЩО „God Bless America”.) ТОГАВА ИДВА И ЕДИНСТВЕНА ИСТИНСКИ СТАРИННА БЪЛГАРСКА ДУМА „УСТИСКВА“. ФОНДАЦИЯТА, КАТО КАК Е ПРОПУСНАЛА – ДА Я НАТИКА В ИМИТАЦИОННИЯ ШАНЕЦ НА АМЕРИКАНИЗМА!?! Е, КРАЯТ НА РАЗКАЗА, Е МАЛКО ПО-ЯСЕН. ГЕРОИНЯТА МАРИАНА СЕ ЗАДАВЯ С ФАСТЪЧЕНО МАСЛО И ПОГИВА (RE: God Bless America)
N.B.: УСПЕХ - ИДВАМЕ СЛЕД ВАС. . .
И ТАКА, ВСЕ В ТОЗИ КАМЕРНО-МАКДОНАЛДОВ-ПРОНИЦАТЕЛЕН ДУХ. ЦЕЛИ ДВАНАДЕСЕТ НЕБЪЛГАРСКИ РАЗКАЗА, ПРЕДСТАВЕНИ МОЖЕБИ ПО КАПРИЗ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТ, НА БЪЛГАРСКИ. В КОИТО НА АВТОРЪТ И НА УМ НЕ МУ МИНАВА, ЧЕ НЯКОГА - В ГОДИНИ НА НАЙ-МРАЧНО МИНАЛО - ИСТИНИ СРАВНИТЕЛНО РЯДКО СЕ ЗАВОАЛИРАХА, ВЪВ ВТОРА УПОТРЕБА АВТОСТОПАДЖИЙСКИ ЧОВАЛИ. Е, НЯКЪДЕ КЪМ КРАЯТ СТАВА ДУМА, И ЗА САМОИЗПАРИЛ СЕ СТАРЕЦ. СЛУЧАЕН СВИДЕТЕЛ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СДЕЛАНО В ТУЗАРСКИТЕ КВАРТАЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ. ПОДАВКА, КОЯТО ГОВОРИ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА КНИЖКА С РАЗКАЗИ ЗА . . .TERRA PROHIBITA . . .ЗА ТУЗАРСКИТЕ КВАРТАЛИ НА СТОЛИЧНАЯ БОЛГАРИЯ. ЗА ХОРАТА НА ПОТОПЕНИТЕ ОТ ИНСПИРИРАНИ ПОТОПИ КВАРТАЛИ И ГРАДОВЕ - ПОСЛЕ!?! - ПО-СКОРО НИКОГА. ВСЪЩНОСТ - НАРОДЕ!?! - ГЛЕДАЙ СИ РАБОТАТА. (IF!?!) И, ТО СИ СЕ ЗНАЕ - КАК ДА НЕ СЕ ЗНАЕ - БИЧАЙ ЧАЛГА.
ДАНО НЕ БЪДА РАЗБРАН КРИВО. ПОДОБНИ ИЗЯВИ РАДВАТ НЕ САМО АВТОР. ТЕ РАДВАТ - НАЙ-ВЕЧЕ!?! - СЪВСЕМ СЛУЧАЙНИЯТ ЧИТАТЕЛ. ПОЗВОЛЯВАЩ СИ ПОЗА НА КРИТИКАР.ИМЕННО, ЗАЩОТО КНИГАТА ГО Е ТРОГНАЛА. ЕДВА ЛИ САМО С ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ДУМА. (СЕМКИТЕ “ХООЛИГАН“ – СЪЩО ПОСКЪПНАХА. НИМА!?!)
НЕ, НЕ МОГА ДА НЕ СИ МИСЛЯ – КАКВО ЛИ Е ВИДЯЛА-ПРЕЖИВЯЛА КРЕХКАТА НАШЕНСКА АВТОРКА, ЗА ДА НАСОЧИ СВОЕТО ИЗКУСТВО В ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА НА ОТКРОВЕНО НЕДОИЗКАЗАНОТО. (МОЛЧАТ – НЕРОССУЖДАТ!?!) НЯМА КАК - ВСИЧКИ НИЕ ИМАМЕ ДЕЦА - ПО ПЪТИЩАТА НА СВЕТА. ПО ПЪТЯТ КЪМ "ОГНЕНА ЗЕМЯ", ДЕ. ВИДИ СЕ, ДРУГ ПЪТ НЕ ОСТАНА. ДОРИ БЕЛИЯТ БОБ ВЕЧЕ Е - ОТ ВНОС.
THE END - 13.08.2014. / 18.11.2014. / Actualized 18.11.2014.

понеделник, 3 ноември 2014 г.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - 03.11.2014.

(C) 2000 Bogomil Kostoff AVRAMOV-HEMY
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - НИЩО ПО-ПРИЯТНО ОТ ТОВА
есе
Богомил Костов АВРАМОВ-ХЕМИ
(Из "Политическия Декупаж")
ДАЛЕЧ ПРЕДИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯТАQ ДА ОБХВАНЕ НОВИЯТ И СТАРИЯ СВЯТ, (ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНО И НАЛОЖЕНО ОТ КРУПEН АМЕРИКАНСКИ УЧЕН ДЖ. АЛЕКСАНДЪР-1962.!), ТА ДА ГО ДОВЕДЕ ДО НАСТОЯЩОТО ПЛАЧЕВНО ДЕРЕДЖЕ, ВОЙНАТА В ЗАЛИВА (1990-1991!) ИЗЯВИ ЕДИН ФЕНОМЕНАЛНО ИЗПРЕВАРВАЩ ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА НЕЩАТА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС. ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА СВЕТА СЕ ОКАЗА СВЪРШЕН ФАКТ ДАЛЕЧ, ПРЕДИ СВЕТЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ДА СЕ РЕГИОНАЛИЗИРА. ВЪПРЕКИ, ЧЕ УЧЕНИ ОТ ВСЯКАКЪВ КАЛИБЪР СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА НАПОМНЯТ, ЧЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА ПРЕДСТОИ ОЩЕ НЕЩО. НАРИЧАНО НОВ СВЕТОВЕН РЕД. ПРОГРАМИРАН ОЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНЕТО НА ООН ОТ ТЪЖНИЯТ КУРТ ВАЛДХАЙМ. БИВШ ОФИЦЕР ОТ РАЗУЗНАВАНЕТО НА ВЕРМАХТА НА БАЛКАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ОЧАРОВАТЕЛНО ДОБРЕ ПРИКРИТ ФАКТ, РАЗКРИТ ПОСТ-ФАКТУМ ОТ НЕГОВИЯ СИН. (НЕВЕРНИ СИНОВЕ - БОЖЕ, БОЖЕ, БОЖЕ!) НОВ СВЕТОВЕН РЕД, ЗА КОЙТО СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ И ДНЕС НАЗНАЙВА МАЛКО. ОКАЗВАЩ СЕ В КРАЙНА СМЕТКА ЕДНОСТРАНЕН ЩАТСКИ ГЛОБАЛИЗЪМ.
НЯМА КАК ДА НЕ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ СВЕТЪТ ОТ КРАЙ ВРЕМЕ Е УПРАВЛЯВАН, В ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН, ОТ ОГРАНИЧЕН БРОЙ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИГАРХИЧНИ ГРУПИРОВКИ. РЕАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕОБОЗРИМИ КОНГЛОМЕРАТИ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ТРЪСТОВЕ. СЪДБОВНО ПРЕПЛЕЛИ В КРАЯТ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК СВОИТЕ КОРЕННИ ИНТЕРЕСИ ЗА НЕЗАБАВНА КАПИТАЛ-ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ. ПРЕСТАНАЛИ ДА БЪДАТ ИНТЕРЕСИ НА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СТРАНА. НАЧИНАЯ ОТ ПЕТДЕСЕТТЯХ ГОДИНИ НА ОТМИНАЛИЯТ ДВАДЕСЕТИ ВЕК, ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ЧАСТИЧНО Е ПАРИРАНА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТРОГИТЕ АНТИТРЪСТОВСКИ ЗАКОНИ НА САЩ, ОТ РЕД МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ, МЕЖДУ КОИТО МЕЖДУНАРОД-НАТА КОНВЕНЦИЯ ПО МОРСКО ПРАВО ПРИ ООН-1982., (НЕПОДПИСАНА ОТ САЩ, ТУРЦИЯ, ВЕНЕЦУЕЛА И ИЗРАЕЛ!). КОНВЕНЦИЯТА ОТКРИТО ВОЮВА С АПЕТИТИТЕ НА ГЛОБАЛИЗМА, КАТО ДАВА ПРАВО НА БРЕГОВИТЕ СТРАНИ ДА ПОЛУЧАТ СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЕХНИТЕ МОРСКИ РЕСУРСИ. (МЕТАЛНИ КОНКРЕЦИИ, НЕФТ, РИБА И ТРАНСПОРТ!) БЕЗШУМНАТА ДО БОЛКА ОСЕЗАЕМА РЕВОЛЮЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛОЖИ, ТЕЖКИТЕ ТЪРГОВСКИ БАРИЕРИ ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ. ТОВА РЯЗКО ПРОМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОТО СТАТУКВО НА РЕД ДЪРЖАВИ. БЕ РАЗПОРЕДЕНО, (НО ОТ ГДЕ!?!), УЕДНАКВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ, МЕХАНИЗМИ И ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ. ПОД ПРЕДЛОГ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА И МАСОВИТЕ УСЛУГИ. КОЕТО Е НАЛИЦЕ – НО ЕДНОСТРАННО. НОВОИЗПЕЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВА, ФОРМИРАНИ ОТ НЕ ДОТАМ КОМПЕТЕНТНИ ЛЮДЕ, АЛА ДОСТАТЪЧНО ПОСЛУШНИ, ПОДХОДИХА КЪМ КОРЕННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИ ИКОНОМИКИ. В УНИСОН НЕ ТОЛКОВА С ГЛОБАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СВОИТЕ ПРИНУДИТЕЛНО РАЗПАДАЩИ СЕ НАЦИИ, ОТКОЛКОТО С ОНЕЗИ НА ВОДЕЩИТЕ. ОЧАКВАШЕ СЕ, ЧРЕЗ ООН-МОДУЛИРАНИ РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕС; А В РЕЗУЛТАТ ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ; ДА СЕ ПРОЯВЯТ СПОНТАННО У ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕУСТРОЙВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ. РЕЗУЛТАТЪТ БЕ ПЛАЧЕВЕН. ПОЛУЧИ СЕ ПЪЛНО ВЕРИЖНО РАЗПАДАНЕ. НА ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО БЕ ИЗВОЮВАНО НЯКОГА. ЧРЕЗ ДРАСТИЧНО ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ МАНИЕР. ПРИ СЕНЧЕСТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЕЗУСЛОВНО ВСИЧКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ. ОКАЗАЛИ СЕ ПОВЕЧЕ МЕЖДУНАРОДНИ, ОТКОЛКОТО НАЦИОНАЛНИ. РЕГИСТРИРАНИ В ЪФШОРНИ ЗОНИ. БРОНИРАНИ ЗА ДАНЪЧНА НЕУЛОВИМОСТ. ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ СЕ ОКАЗВАТ РАЗПРОСТРЕНИ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА. ПРОИЗВЕЖДАЙКИ БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЕ УСПЕШНО СЕ НАМЕСВАТ В ПОДГОТОВКАТА НА КОСМОНАВТИ. ИЗСТРЕЛВАЙКИ ИЗКУСТВЕНИ СОВАЛКИ, СЪЩИТЕ ТЕЗИ КОМПАНИИ, ДИКТУВАТ СОФТУЕРНИЯ ПАЗАР. ОЩЕ ПРЕЗ ШЕСТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК ШВЕЙЦАРСКАТА ФИРМА “ZULCER” ИЗСЛЕДВА ЧРЕЗ ЕИМ ПАЗАРА НА ТЕЖКИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ НА БАЛКАНИТЕ, (СП. “ZULCER”-1970.!), ЗА ДА ОБОСНОВЕ ГОРЕЩАТА ТОЧКА ЗА ТЯХНОТО СГЛОБЯВАНЕ ИМЕННО В ГРАД ВАРНА. ПОРАДИ СЛЯПО ВТРЕНЧВАНЕ В ПЪПА НА ПОНАСТОЯЩЕМ ПОПАДНАЛАТА В КОЛАПС “HITACHI-ZOSSEN”, НО, И ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕ НА ПОДХОДЯЩИ МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ОТ СТРАНА НА БЪДЕЩИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, РАБОТАТА НЕ МОЖА ДА СТАНЕ. КОЕТО СЕ ОКАЗА ВАЛИДНО ЗА ЦЕЛИЯТ БРАНШ НА ТЕЖКОТО КОРАБОСТРОЕНЕ НА БЪЛГАРИЯ.
ТРАНСНАЦИОНАЛИТЕ УСПЕШНО ДЪРЖАТ В РЪЦЕ НАД 80% ОТ НАСЪЩНАТА ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ, А ТОВА ОЗНАЧАВА ЮЗДИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА. НА ТРАНСНАЦИОНАЛИТЕ ПРИНАДЛЕЖИ ЕДНА ПЕТА ОТ СВЕТОВНИЯ ВАЛОВ ПРОДУКТ, (2000.!), НО ТОВА ЕДВА ЛИ Е СЪВСЕМ ТОЧНО. ЧРЕЗ СИСТЕМА НА КООПЕРИРАНИ РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОНЦЕРНИ УСПЯВАТ И УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛ-НАТА ИКОНОМИКА НА ВСЯКА ЕДНА НЕКОРПОРИРАНА ДЪРЖАВА. ПРИНУЖДАВАЙКИ ДОРИ ОРТОДОКСАЛНО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ И НАРОДИ, ДА ОСТАВАТ ПОД ТЯХНОТО ДОКАЗАНО - ОФИЦИАЛИЗИРАНО ИЛИ НЕ - ВЛИЯНИЕ. РЕДОВИЯ ЕЛЕКТОРАТ НА ИЗТОК И НА ЗАПАД, (ПРОЛЕТАРИАТ ВЕЧЕ НИЙДЕ НЕ ОСТАНА), ИЗКАРАЛ ПЕТДЕСЕТИНА ГОДИНИ СРАВНИТЕЛНО УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАХАТЛЪК, ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ УСЕЩА, ЧЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА БЕЗПОМОЩНО ГЛОБАЛНАТА ООН, (ФИНАНСОВО СЪВСЕМ ОМАЛОМОЩЕНА!), СЪЩЕСТВУВА НЯКОЙ ДРУГ КОЙТО, ПОД ФОРМАТА НА СВОБОДА НА ИЗБОР И БЕЗМЕРНИ ЛИЧНОСТНИ ПЕРСПЕКТИВИ, УСПЯВА И ПОДДЪРЖА СТАТУКВО НА ТРУДНО ПОНОСИМ СВЕТОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАШИЗЪМ. ПРЕД КОЙТО СИЦИЛИАНСКАТА МАФИЯ, ОСВЕН СТАРОМОДНА, БЕЗПОМОЩНА, НЕЦИВИЛИЗОВАНА И СМЕШНА.
ГЛАВИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИСКОННИТЕ МОНАРХИИ, СА ВИДИМО КОНВЕРТИРАНИ В ДОБРЕ ОХРАНЯВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ГЛОБАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГОВОРИ, С ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОСТАНОВЕН ТЕКСТ. НАУКАТА, КАТО НЕСЪМНЕНО ПРЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИЛА, ВЕЧЕ Е НА ПЪТ ДА СЕ САМООБОЖЕСТВИ. ПЪРВИЧНО РОБОТИЗИРАНА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ХВЪРЧИ В НЕБЕСАТА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА Е ОРЯЗАНО ДО КРАЙНОСТ. ГРАНИЧНАТА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ Е СРУТЕНА В НЕДОСТИЖИМИ НИЗИНИ. ПОЧТЕН ТРУД СЕ ПРЕДЛАГА ЕДИНСТВЕНО НА ПЕСТЕЛИВО ОДОРИРАНИ ДАМИ ПОД 35. ЕЛЕМЕНТАРНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ОТКРОВЕНО ЗАПАДА, (ТАМ КЪДЕТО ГО ИМА!), ИЛИ ОСТАВА НЕДОСТИЖИМА МЕЧТА (ТАМ КЪДЕТО ПРЕДСТОИ!). НЯКОЙ НЯКЪДЕ, ЗА СМЕТКА НА ИЙХАЛЕТО, ЗДРАВО ЦИЦА ЦИЦАТА. ПО ВРЕМЕ НА ЗНАМЕНИТИЯ СУММИТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, (ПРАГА 2000.!), СЕ СТИЧАТ АНТИГЛОБАЛИСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ. ВЕЯТ СЕ ЧЕРВЕНИ БАЙРАЦИ, ИЗДИГАТ ВЕЧНИ ЛОЗУНГИ, СТИГА СЕ ДО БЕЗОРЪЖНИ СБЛЪСЪЦИ. ПРОТЕСТИРАЩИТЕ, ПРЕДИМНО ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ОТ ЗАПАД, (ИЗТОЧНИТЕ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАДЯВАТ - ГЛАДЪТ ДА СЕ РАЗМИНЕ!), СКАНДИРАТ: “РАСТЕЖ ОЗНАЧАВА СМЪРТ”. МЕЖДУ ШЕСТДЕСЕТТЕ И ОСЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК, ТЕ СА ОПОЗНАЛИ СОЛТА, МЕДА И ХЛЯБА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ. СЕГА СА УСТАНОВИЛИ, ЧЕ СЪЩНОСТТА НА НЕПРЕСТАННИЯ БРЪТВЕЖ ЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ И ПОВСЕМЕСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, Е НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ СТАРА ГРАМОФОННА ПЛОЧА ПРОСВИРВАНА НА СЪВРЕМЕНЕН КОМПЮТЪР. ЧАСТНИ УЧЕНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТДАВНА ПРОГНОЗИРАТ, ЧЕ НАСТОЯЩИЯ БЕЗУМНО ИНТЕНЗИВЕН РАСТЕЖ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ОЗНАЧАВА ЕКСТЕНЗИВНО ИЗЧЕРПВАНЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ПЛАНЕТАТА ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАНА ЗЕМЯ. (СВЕТЪТ ПРИТЕЖАВА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ ЗА БРОЕНИ ГОДИНИ ЗЕМНО ВРЕМЕ. ПРЕДСТАИ РАЗРАБОТВАНЕ НЕФТЕНИТЕ РЕСУРСИ НА АЛЯСКА. А ПОДИР ТОВА?). ВСРЕД ПРОТЕСТИРАЩИТЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖАТ АНАРХИСТИ, АНАРХО-КОМУНИСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛ-СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОФСЪЮЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ, ДЕЙЦИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА ОКОЛНА СРЕДА. НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА НИ ЕДИН НАТЕГАЧ ОТ БИВШИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ НА ВАРНЕНСКИТЕ И СТОЛИЧНИ КОМИТЕТИ НА БКП. ТЕЗИ МАЙСТОРИ НА СЛАДНИКАВИ ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ. ПОДИР МЕНТЕ-РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И ДЕЖУРСТВА С БЕЗПЛАТНИ СВЕЩИ, (1988.-1989.!), ЗА СМЕТКА НА ЗАКРИТИТЕ ЯВНИ И НЕЯВНИ ПАРТИЙНИ КАСИ, ИМ Е ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАВЪРТЯТ СОБСТВЕН ЛИЧЕН БИЗНЕС. В ИМЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА И ДРУЖБАТА МЕЖДУ НАРОДИТЕ. И ГО ПРАВЯТ – БЕЗ ДА СА ОСОБЕНО ПОДГОТВЕНИ. НЕЗАБАВНО ОГЛАВИЛИ ФИЛИАЛИ НА СВЕТОВНИ БАНКИ И РУХНАЛИ ЗАВОДИ. КОЕТО Е ДОСТА ПОВЕЧЕ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
ПО УЛИЦИТЕ НА ПРАГА, А ПОДИР ТОВА В СИАТЪЛ И ГЕНУА, КЪДЕТО ЗАПОЧВАТ ДА ПАДАТ ЖЕРТВИ, ИЗЛИЗАТ ПРЕДИМНО ДЕЙЦИ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА. СПЪТСТВАНИ ОТ БОЙНИ ГРУПИ ЗА СМУТ И РАЗРУШЕНИЕ С НЕИЗВЕСТЕН ПРОИЗХОД, ПА С ДОБЪР АНГЛИЙСКИ. ТЕЗИ ПОЗАКЪСНЕЛИ МАНИФЕСТАНТИ, ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ ОБЩА АНТИГЛОБАЛИСТИЧНА ПЛАТФОРМА. НО ЕВРАЗИЙСТВОТО, ДЕФИНИРАНО ПРЕЗ ДВАДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА ВЕКА В ПАРИЖ ОТ РУСКИ ЕМИГРАНТИ, НАБЪБВА. САМО ПОДИР ГОДИНА-ДВЕ, ТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПОДХОДЯЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА НОВОИМПЕРИАЛНАЯ РУСИЯ.
СЪБИТИЯТА ТВЪРДЕ МНОГО НАПОМНЯТ РУСИЯ, ОТ НАЧАЛОТО НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК, НО ФОРМИТЕ НА РЕПРЕСИИ НЕ СА ТАКА ОТКРИТИ. (НО, УБИТИ ИМА!) СТАВА ЯСНО, ЧЕ ТЕХЕН (И НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!) ОБЩ ВРАГ СЕ ЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, СВЕТОВНАТА БАНКА, СВЕТОВ-НАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. И, РАЗБИРА СЕ ВСЕКИ, КОЙТО В КАЛАБАЛЪКА И СУМАТОХАТА Е УСПЯЛ ДА ПРОКОПСА. ТРАНСНАЦИОНАЛНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ДАЛЕЧ ПО-БЕЗПОЩАДНИ ОТ БОЛШЕВИШКА ПАРТИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА УЗАПТЯВАТ, КАТО СПОМОЩЕСТВУВАТ. ДОРИ НОВОИЗЯВЕНИ МАНИФЕСТАНТИ НА АНТИГЛОБАЛИЗМА, КАТО “ГЛАВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КОРПОРАТИВЕН ЕЛИТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕШНИЯ НЕПРАВОМЕРНО ДЕСТРУКТИВЕН ГЛОБАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД.” ДЕСТРУКЦИЯ, КОЯТО ОСОБЕНО ТЕЖКО СЕ УСЕЩА В АПЕНДИКСА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА, ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАН БЪЛГАРИЯ.
ДЕМОНСТРАНТИТЕ В ЗЛАТНА ПРАГА, БИВАТ РАЗПРЪСНАТИ СЪС СИЛА. В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ СА ПРЕХВЪРЛЕНИ ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ ОТ ЗАПАДНИ СТРАНИ. В СВЕТА ТРЯБВА ДА ИМА РЕД, И ПОРЯДЪК. ТАКЪВ, КАКЪВТО ГО ДИКТУВАТ КОРПОРАТИВНИТЕ МОНОПОЛИ. КОЕТО НЕСЪМНЕНО ВОДИ ОТНОВО, И ОТНОВО, ДО ЧИТАНКИТЕ ПО МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ. НАД КОИТО ТАКА ЛЕСНО ВСЕКИ СЕ ПОГАВРИ. СССР БЕ И ОСТАНА ПРЕИМЕНУВАНА ГЛОБАЛНА СИЛА. БЕЗ ДА ПРЕСТАНЕ, ДА СЕ СТРЕМИ ОТНОВО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ГЛОБАЛНА СТРУКТУРА, КАКВАТО ДО НЕОТДАВНА БЕ.
В НАШЕ ВРЕМЕ, РУСИЯ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПОДОЗРИТЕЛНО НАИВНО ЗАМРАЗЕН РЕГИОНАЛИЗЪМ, В ПЕСТЕЛИВ ПРЕХОД КЪМ ГЛОБАЛИЗЪМ. В КРАЙНА СМЕТКА ВСИЧКО СЕ ЗАБРАВЯ. ЗА ДА СЕ ВЪЗРОДИ ОТНОВО И ОТНОВО. СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА ПЕРИОДИЧНО БИВА ИЗПРАВЯНА ПРЕД ИЗПИТНИ. НЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ. ПОРАДИ ДУЗИНА ВОДЕЩИ РАЗВИТИ СТРАНИ. ОТ ГЛЕДИЩЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ХАРАКТЕРНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, СВЕТОВНИЯТ НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД, ТАКА РЕВНОСТНО НАЛАГАН ПО ЛИНИЯ НА ООН, ОТ ВСЯКО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ЯВЯВА НЕПРАВОМЕРЕН. ОЩЕ ПРЕЗ 1960. БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В НАЙ-БОГАТИТЕ 20 СТРАНИ НА СВЕТА Е 15 ПЪТИ НАД ОНЗИ В НАЙ-БЕДНИТЕ 20 СТРАНИ. (ТОГАВА БЪЛГАРИЯ НЕ Е СРЕД ТЯХ!) КЪМ 2000., ТОВА ОТСТОЯНИЕ НАРАСТВА ПОВЕЧЕ ОТ 30 ПЪТИ. (БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е СРЕД ТЯХ!) БОГАТИТЕ СТРАНИ ЕЖЕМИНУТНО СЕ ОТКЪСВАТ ОТ БЕДНИТЕ, СЛЕДВАЙКИ ГРЕХОВНОТО ЗЛАТНО ПРАВИЛО: "БОГАТИТЕ ЩЕ СТАВАТ ПО-БОГАТИ - БЕДНИТЕ ОЩЕ ПО-БЕДНИ!" ВОДЕЩО ДО ТРУДНО УПРАВЛЯЕМ ПРИТОК ИКОНОМИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ В ПОСОКА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ. КОЕТО НАЛАГА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА Т.Н. НОВ СВЕТОВЕН РЕД НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ. ЕДВА ЛИ ООН БИ МОГЪЛ ДА СЪЗДАДЕ НЯКАКВИ ПРЕДИМСТВА ЗА ТОВА.
ПОЛЗВАЙКИ ЕВТИНАТА РАБОТНА РЪКА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, ИЗНАСЯЙКИ ВРЕДНИ ЗА ЕКОЛОГИЯТА ПРОИЗВОДСТВА И ОСТАРЕЛИ ВЕЧЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМА - У СЪСЕДА, ТРАНСНАЦИОНАЛИТЕ УМЕЛО ПОЛЗВАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ. СЪЗДАДЕНИ ЗА СОБСТВЕНА КОНСУМАЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИ ИКОНОМИСТИ. ПРИМЕРИТЕ СА НАЛИЦЕ. РАЗЛИКИТЕ В ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА СЕ ОКАЗВАТ ОГРОМНИ. ДО НЕОТДАВНА, КОРПОРАЦИЯТА „NIКE „ УСПЯВАШЕ, ДА ПЛАЩА НА БАСКЕТБОЛИСТА МАЙКЪЛ ДЖОРДАН САМО ЗА РЕКЛАМА,
ОКОЛО 20 000 000 USD ГОДИШНО. УСПОРЕДНО С ТОВА, ЗАПЛАТАТА НА ИНДОНЕЗИЙСКИТЕ РАБОТНИЦИ ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗНАМЕНИТИТЕ БАСКЕТБОЛНИ ШПАЙКОВЕ СА ЕДВА 667.7 ДОЛАРА ГОДИШНО. НЯКОГА ШЕФЪТ НА „ДИСНЕЙЛЕНД“ МАЙКЪЛ ЕЙСНЕР ПОЛУЧАВАШЕ ПО 9,783 ДОЛАРА НА ЧАС; ДОКАТО ХАИТЯНСКИТЕ РАБОТНИЦИ В НЕГОВИТЕ ПАРКОВЕ ПОЛУЧАВАХА ЕДВА ПО 0.28 ДОЛАРА НА ЧАС. (THE WEEK-07.10.2000.!). КАПИТАЛИЗМЪТ, ТАЗИ СЪВЪРШЕНА-НЕСЪВЪРШЕНА СИСТЕМА, БЕЗОЧЛИВО НАПОМНЯ ЗА КОРЕНИ, ПОИЗКОРЕНЕНИ ОТ ГЕНЕРАЦИЯТА КЕНЕДИ-ЛЕНЪН. (ЗАГАДЪЧНО ПОГИНАЛИ!) ЗАГЪРБВАЙКИ СВОЯТА БЛЕСТЯЩО ЛАКИРАНА ЧОВЕЧНОСТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ. ДАЛИ НЕ ЗА ПОСЛЕДЕН? ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Е ОПАСЕН ПРОДУКТ ПОПАДНЕ ЛИ, В РЪЦЕТЕ НА МНОЗИНСТВОТО. НЕЩО, ОТ КОЕТО ДОРИ ЛИБЕРАЛ-ГЛОБАЛИСТИТЕ СЕ СТРАХУВАТ. В ОТГОВОР БИВАТ СОЧЕНИ ПРИМЕРИ, КАТО МАЛАЙЗИЯ, ТАЙВАН И ЮЖНА КОРЕЯ. КЪДЕТО МАСОВАТА МИЗЕРИЯ Е ОБИЧАЙНА ИСТОРИЯ, ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ЗА ЗА ИЗНОС.
НЯКОГА, FINANCIAL TIMES, СИ ПОЗВОЛИ ДА ДЕФИНИРА ОСНОВНИТЕ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩАТА БЕЗПОЩАДНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,:
- ПОЗНАНИЕ, ПРОДУЦИРАНО НЯКЪДЕ ПО СВЕТА, ДОВЕЖДА ДО НАРАСТВАНЕ НА БЕНЕФИЦИИ НАВСЪКЪДЕ ПО СВЕТА, (СЪВСЕМ НЕ ЕДНОВРЕМЕННО, АКО СЕ ИМА ПРЕД ВИД ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ОТРЯЗЪК-ВРЕМЕ ЗА ПРЕНОС, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ!);
- КОПИРАНЕ ПОЛИТИКАТА НА УСПЕЛИТЕ СТРАНИ, (НАЙ-ЧЕСТО ПОД ВЪНШЕН НАТИСК!), ОТ ПРАВИТЕЛСТВАТА В НЕУСПЕЛИТЕ СТРАНИ;
- ПРИТОК КАПИТАЛИ ВЪВ ФИНАНСОВО АВАРИРАЛИ ДЪРЖАВИ, (ПОД ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТРОЛ ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА МВФ!);
КРИСТАЛЕН ФАКТ ОСТАВА ПРИМАМЛИВО НИСКОТО РАВНИЩЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ИЗОСТАНАЛИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ И ДЪРЖАВИ (КИТАЙ, ИНДИЯ, БЪЛГАРИЯ, АФРИКА!).
ИМПЕРСКИ РЕГИОНАЛНИ ИКОНОМИСТИ ПРЕДПОЛАГАТ, (CLARE SHORТ!), ЧЕ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ГЛОБАЛИЗМЪТ ПОДЛЕЖИ НА ОБУЗДАВАНЕ.
(НЕЩО КАТО ЗОВ ЗА ПОМОЩ!?!) ТЕ ПРЕПОРЪЧВАТ, ОСВЕН БОЙКОТ НА СУПЕРСКЪПИТЕ ПРОДУКТИ ВНАСЯНИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ, НАРОДИТЕ В ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ ДА ИЗИСКАТ ДА ПАДНАТ ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ БАРИЕРИ ЗА ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРНИ ПРОДУКТИ, КАТО БЪДАТ ОТВОРЕНИ СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ ЗА ВСЕКИ И ЗА ВСИЧКО. (ЧАСТЕН ДАНЪК СТОКИ “ЛУКС” В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ, В ЗАМЯНА НА ТОТАЛНО ДДС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!) КОЕТО ОЗНАЧАВА ЦЯЛАТА СТРУКТУРА НА ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И NAFTA (СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИ СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ ДОГОВОР!) ДА БЪДАТ ПРЕОСМИСЛЕНИ, ПРЕСТРУКТУРИРАНИ И РАЗКРЕПОСТЕНИ. ТАКА ЧЕ, ОТ БЛОКОВЕ-БАРИЕРИ СРЕЩУ ТЪРГОВИЯТА С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ, ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В БЛОКОВЕ-СТРОИТЕЛИ НА СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ СВЯТ. СЧИТА СЕ, (AMARYA SEN-1999!), ЧЕ СЪЩЕСТВУВАНИЕТО САМО НА ТЕЗИ ДВЕ ТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ ВОДИ ДО 700 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗАГУБИ ГОДИШНО, ЗА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И ВНЕЗАПНО ПРОПАДНАЛИ СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ И НАРОДИ.
АНТИГЛОБАЛИСТИТЕ, МОЖЕ БИ УМИШЛЕНО И ПОДКОНТРОЛНО, ВСЕ ОЩЕ СА НЕСПЛОТЕНА, ШУМНА И СКАНДАЛНА МАСА. В НАЧАЛОТО НА 2000., ТЕ УСПЯХА ДА ПРОВАЛЯТ СРЕЩАТА НА ВИСОКО НИВО В СИАТЪЛ, КОЯТО СИ БЕ ПОСТАВИЛА СТРАННО БЛАГОРОДНА ЗАДАЧА. А ИМЕННО. ДА БЪДАТ УЛЕСНЕНИ И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ОБЛЕГЧЕНИ ПРОТИВОРЕЧИЯТА
ВЪВ ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И РАЗВИТИ СТРАНИ. МНОЗИНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОБАЧЕ УСТАНОВЯВАТ ПРОТИВНОТО. ТЕ ТВЪРДЯТ (J. MACKLETHWAITE & A. WOOLDRIDGE), ЧЕ САМО ПРЕДИ 100 ГОДИНИ, (1900.!), СВЕТЪТ Е БИЛ ЗНАЧИТЕЛНО МНОГО ПОВЕЧЕ ГЛОБАЛИЗИРАН, СВОБОДЕН И ГЪВКАВ ОТ ПОНАСТОЯЩЕМ. КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ СА БИЛИ МНОГО ПО- СВОБОДНИ. ПАРИТЕ СА СЕ ПРЕХВЪРЛЯЛИ ПО СВЕТА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ОБЛЕГЧЕНО. МЕЖДУ 1815. И 1915., ВСЕКИ Е ПЪТУВАЛ ПО СВЕТА БЕЗ ПАСПОРТ. ВСЯКА ВАЛУТА Е БИЛА КОНВЕРТИРУЕМА. КОМУНИКАЦИИТЕ БЕЗ ДА БЪДАТ ПРЕДЕЛНО МАСОВИ, СЪВСЕМ НЕ СА БИЛИ ПРИМИТИВНИ. (ПОДВОДЕН ТЕЛЕФОНЕН КАБЕЛ – БАЛАКЛАВА-ВАРНА – 1854.!?!) ВСЕКИ Е ТЕЖАЛ, С АВТОРИТЕТ, НА СВОЕТО РАБОТНО МЯСТО. БАНКИТЕ СА ДАВАЛИ ЗАЕМИ, СРЕЩУ ЕДИНСТВЕН ПОДПИС. ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОБАЧЕ, ПРЕДИЗВИКАНА ИМЕННО В ТЪРСЕНЕ НА НОВ СВЕТОВЕН РЕД, ЗАВЪРШВА С ПОБЕДА НА ПРОТЕКЦИОНИЗМА НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ НАД МАЛКИТЕ СТРАНИ И НАРОДИ. СВЕТЪТ БИВА ПОДВЕДЕН КЪМ БЕЗДНАТА НА НАЦИОНАЛИЗМА. ТЕЖКИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ СРИВАТ ЛИБЕРАЛНИТЕ МОНАРХИЧЕСКИ РЕЖИМИ ИЗ ОСНОВИ. СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА СЕ СРУТВА. НАЦИОНАЛИЗМЪТ БИВА ВЪЗДИГНАТ, В РАНГ НА ЕДИНСТВЕНА СПАСИТЕЛНА РЕМЕДИЯ. ХИТЛЕР ВЗЕМА ВЛАСТТА ПО ЛЕГАЛЕН ПЪТ, ПОЛЗВАЙКИ МОДЕРНИ ЩАТСКИ МАРКЕТИНГОВИ МЕТОДИ. В МНОГО ОТ НЕГОВИТЕ РЕЧИ – НО И В НЕГОВАТА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА, ЛИЧАТ ПРЕКИ ВЕЯНИЯ ОТ ПИСАНИЯТА НА ДЕЙЛ КАРНЕГИ. ПОЧТИ ТЪРПЕЛИВО ИЗЧАКАЛИЯ СТАЛИН ВЗЕМА ВЛАСТТА В РУСИЯ, ПО КАНАЛЕН ВЪТРЕШНОПАРТИЕН РЕД. НЕГОВА ЗАДАЧА Е, (АЛА ОТ КОГО ПОСТАНОВЕНА!?!), ДА ДОКАЖЕ ДОКОЛКО Е СЪЗИДАТЕЛЕН ЕДИН НАРОД ПОД ДИКТАТУРА. НО НАЙ-ВЕЧЕ, ЗА ДА ОЗАПТИ НОВОТО НАДИГАНЕ НА МАСИТЕ НА ИМПЕРСКАЯ РУСЬ, КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ СПЕЦИФИЧЕН ТИП ГЛОБАЛИЗЪМ, НАРИЧАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ! ПО ВРЕМЕ, КОГАТО ЗА ГЛОБАЛИЗЪМ НИКОЙ ДУМА НЕ ПРОДУМВА. И, НЕ ГОВОРЕТЕ, ЧЕ ВЕДНЪЖ Е ПРЕБИВАВАЛ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, И НИКОГА В САЩ. ТОВА Е ПРОСТО НЕВЪЗМОЖНО. В ЯПОНИЯ ТЕХНОЛОГИИТЕ КОНКУРЕНТНО НАПРЕДВАТ, ПОД ПОГЛЕДА НА БЕЗМЪЛВНИЯ ИХТИОЛОГ ХИРОХИТО. ЗА СМЕТКА НА ПЕРФИДНО ИНДУСТРИАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ И МАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕМСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ЖЪЛТАТА РАСА ЩЕ СИ ПОЗВОЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЗВОЛЕНОТО. В САЩ ХЕНРИ ФОРД ДОКАЗВА, ЧЕ САМОЗАДОВОЛЯВАЩА СЕ ПРОМИШЛЕНОСТ Е ВЪЗМОЖНА В РЕГИОНАЛЕН МАЩАБ, НО ЗАМИСЛИТЕ МУ ОСТАВАТ ГЛОБАЛНИ. (ЕКСПАНДИРА В СССР!?!) ГРАНИЦИТЕ НА СВЕТА РЯЗКО СЕ ЗАТВАРЯТ. ЗА ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА БЕЗДНАТА НА СВЕТОВНИТЕ ВОЙНИ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК, ЧРЕЗ ПРОБНИТЕ ВОЙНИ НА ИТАЛИЯ В АБИСИНИЯ И НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ В ИСПАНИЯ. КЪДЕТО ЕДИНСТВЕНИЯТ ГЛОБАЛЕН МЕТОД СЕ НАРИЧА СМЪРТ.
THE END - 31.05.2005.;18:49/Revised 31.10.2014.
Photo: (C) 2000 Bogomil Kostoff AVRAMOV-HEMY
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - НИЩО ПО-ПРИЯТНО ОТ ТОВА
есе
Богомил Костов АВРАМОВ-ХЕМИ
(Из "Политическия Декупаж")
ДАЛЕЧ ПРЕДИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯТАQ ДА ОБХВАНЕ НОВИЯТ И СТАРИЯ СВЯТ, (ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНО И НАЛОЖЕНО ОТ КРУПEН АМЕРИКАНСКИ УЧЕН ДЖ. АЛЕКСАНДЪР-1962.!), ТА ДА ГО ДОВЕДЕ ДО НАСТОЯЩОТО ПЛАЧЕВНО ДЕРЕДЖЕ, ВОЙНАТА В ЗАЛИВА (1990-1991!) ИЗЯВИ ЕДИН ФЕНОМЕНАЛНО ИЗПРЕВАРВАЩ ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА НЕЩАТА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС. ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА СВЕТА СЕ ОКАЗА СВЪРШЕН ФАКТ ДАЛЕЧ, ПРЕДИ СВЕТЪТ ОКОНЧАТЕЛНО ДА СЕ РЕГИОНАЛИЗИРА. ВЪПРЕКИ, ЧЕ УЧЕНИ ОТ ВСЯКАКЪВ КАЛИБЪР СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА НАПОМНЯТ, ЧЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА ПРЕДСТОИ ОЩЕ НЕЩО. НАРИЧАНО НОВ СВЕТОВЕН РЕД. ПРОГРАМИРАН ОЩЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАНЕТО НА ООН ОТ ТЪЖНИЯТ КУРТ ВАЛДХАЙМ. БИВШ ОФИЦЕР ОТ РАЗУЗНАВАНЕТО НА ВЕРМАХТА НА БАЛКАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ОЧАРОВАТЕЛНО ДОБРЕ ПРИКРИТ ФАКТ, РАЗКРИТ ПОСТ-ФАКТУМ ОТ НЕГОВИЯ СИН. (НЕВЕРНИ СИНОВЕ - БОЖЕ, БОЖЕ, БОЖЕ!) НОВ СВЕТОВЕН РЕД, ЗА КОЙТО СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ И ДНЕС НАЗНАЙВА МАЛКО. ОКАЗВАЩ СЕ В КРАЙНА СМЕТКА ЕДНОСТРАНЕН ЩАТСКИ ГЛОБАЛИЗЪМ.
НЯМА КАК ДА НЕ Е ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ СВЕТЪТ ОТ КРАЙ ВРЕМЕ Е УПРАВЛЯВАН, В ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН, ОТ ОГРАНИЧЕН БРОЙ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИГАРХИЧНИ ГРУПИРОВКИ. РЕАЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕОБОЗРИМИ КОНГЛОМЕРАТИ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ТРЪСТОВЕ. СЪДБОВНО ПРЕПЛЕЛИ В КРАЯТ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК СВОИТЕ КОРЕННИ ИНТЕРЕСИ ЗА НЕЗАБАВНА КАПИТАЛ-ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ. ПРЕСТАНАЛИ ДА БЪДАТ ИНТЕРЕСИ НА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СТРАНА. НАЧИНАЯ ОТ ПЕТДЕСЕТТЯХ ГОДИНИ НА ОТМИНАЛИЯТ ДВАДЕСЕТИ ВЕК, ДЕЙНОСТТА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ЧАСТИЧНО Е ПАРИРАНА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТРОГИТЕ АНТИТРЪСТОВСКИ ЗАКОНИ НА САЩ, ОТ РЕД МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ, МЕЖДУ КОИТО МЕЖДУНАРОД-НАТА КОНВЕНЦИЯ ПО МОРСКО ПРАВО ПРИ ООН-1982., (НЕПОДПИСАНА ОТ САЩ, ТУРЦИЯ, ВЕНЕЦУЕЛА И ИЗРАЕЛ!). КОНВЕНЦИЯТА ОТКРИТО ВОЮВА С АПЕТИТИТЕ НА ГЛОБАЛИЗМА, КАТО ДАВА ПРАВО НА БРЕГОВИТЕ СТРАНИ ДА ПОЛУЧАТ СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЕХНИТЕ МОРСКИ РЕСУРСИ. (МЕТАЛНИ КОНКРЕЦИИ, НЕФТ, РИБА И ТРАНСПОРТ!) БЕЗШУМНАТА ДО БОЛКА ОСЕЗАЕМА РЕВОЛЮЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛОЖИ, ТЕЖКИТЕ ТЪРГОВСКИ БАРИЕРИ ДА БЪДАТ ПОДЛОЖЕНИ НА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ. ТОВА РЯЗКО ПРОМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОТО СТАТУКВО НА РЕД ДЪРЖАВИ. БЕ РАЗПОРЕДЕНО, (НО ОТ ГДЕ!?!), УЕДНАКВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ, МЕХАНИЗМИ И ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ. ПОД ПРЕДЛОГ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА И МАСОВИТЕ УСЛУГИ. КОЕТО Е НАЛИЦЕ – НО ЕДНОСТРАННО. НОВОИЗПЕЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВА, ФОРМИРАНИ ОТ НЕ ДОТАМ КОМПЕТЕНТНИ ЛЮДЕ, АЛА ДОСТАТЪЧНО ПОСЛУШНИ, ПОДХОДИХА КЪМ КОРЕННО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИ ИКОНОМИКИ. В УНИСОН НЕ ТОЛКОВА С ГЛОБАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СВОИТЕ ПРИНУДИТЕЛНО РАЗПАДАЩИ СЕ НАЦИИ, ОТКОЛКОТО С ОНЕЗИ НА ВОДЕЩИТЕ. ОЧАКВАШЕ СЕ, ЧРЕЗ ООН-МОДУЛИРАНИ РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕС; А В РЕЗУЛТАТ ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ; ДА СЕ ПРОЯВЯТ СПОНТАННО У ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕУСТРОЙВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ. РЕЗУЛТАТЪТ БЕ ПЛАЧЕВЕН. ПОЛУЧИ СЕ ПЪЛНО ВЕРИЖНО РАЗПАДАНЕ. НА ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО БЕ ИЗВОЮВАНО НЯКОГА. ЧРЕЗ ДРАСТИЧНО ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ МАНИЕР. ПРИ СЕНЧЕСТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЕЗУСЛОВНО ВСИЧКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ. ОКАЗАЛИ СЕ ПОВЕЧЕ МЕЖДУНАРОДНИ, ОТКОЛКОТО НАЦИОНАЛНИ. РЕГИСТРИРАНИ В ЪФШОРНИ ЗОНИ. БРОНИРАНИ ЗА ДАНЪЧНА НЕУЛОВИМОСТ. ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ СЕ ОКАЗВАТ РАЗПРОСТРЕНИ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА. ПРОИЗВЕЖДАЙКИ БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЕ УСПЕШНО СЕ НАМЕСВАТ В ПОДГОТОВКАТА НА КОСМОНАВТИ. ИЗСТРЕЛВАЙКИ ИЗКУСТВЕНИ СОВАЛКИ, СЪЩИТЕ ТЕЗИ КОМПАНИИ, ДИКТУВАТ СОФТУЕРНИЯ ПАЗАР. ОЩЕ ПРЕЗ ШЕСТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК ШВЕЙЦАРСКАТА ФИРМА “ZULCER” ИЗСЛЕДВА ЧРЕЗ ЕИМ ПАЗАРА НА ТЕЖКИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ НА БАЛКАНИТЕ, (СП. “ZULCER”-1970.!), ЗА ДА ОБОСНОВЕ ГОРЕЩАТА ТОЧКА ЗА ТЯХНОТО СГЛОБЯВАНЕ ИМЕННО В ГРАД ВАРНА. ПОРАДИ СЛЯПО ВТРЕНЧВАНЕ В ПЪПА НА ПОНАСТОЯЩЕМ ПОПАДНАЛАТА В КОЛАПС “HITACHI-ZOSSEN”, НО, И ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕ НА ПОДХОДЯЩИ МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ОТ СТРАНА НА БЪДЕЩИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, РАБОТАТА НЕ МОЖА ДА СТАНЕ. КОЕТО СЕ ОКАЗА ВАЛИДНО ЗА ЦЕЛИЯТ БРАНШ НА ТЕЖКОТО КОРАБОСТРОЕНЕ НА БЪЛГАРИЯ.
ТРАНСНАЦИОНАЛИТЕ УСПЕШНО ДЪРЖАТ В РЪЦЕ НАД 80% ОТ НАСЪЩНАТА ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ, А ТОВА ОЗНАЧАВА ЮЗДИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА. НА ТРАНСНАЦИОНАЛИТЕ ПРИНАДЛЕЖИ ЕДНА ПЕТА ОТ СВЕТОВНИЯ ВАЛОВ ПРОДУКТ, (2000.!), НО ТОВА ЕДВА ЛИ Е СЪВСЕМ ТОЧНО. ЧРЕЗ СИСТЕМА НА КООПЕРИРАНИ РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОНЦЕРНИ УСПЯВАТ И УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛ-НАТА ИКОНОМИКА НА ВСЯКА ЕДНА НЕКОРПОРИРАНА ДЪРЖАВА. ПРИНУЖДАВАЙКИ ДОРИ ОРТОДОКСАЛНО НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ И НАРОДИ, ДА ОСТАВАТ ПОД ТЯХНОТО ДОКАЗАНО - ОФИЦИАЛИЗИРАНО ИЛИ НЕ - ВЛИЯНИЕ. РЕДОВИЯ ЕЛЕКТОРАТ НА ИЗТОК И НА ЗАПАД, (ПРОЛЕТАРИАТ ВЕЧЕ НИЙДЕ НЕ ОСТАНА), ИЗКАРАЛ ПЕТДЕСЕТИНА ГОДИНИ СРАВНИТЕЛНО УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАХАТЛЪК, ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ УСЕЩА, ЧЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА БЕЗПОМОЩНО ГЛОБАЛНАТА ООН, (ФИНАНСОВО СЪВСЕМ ОМАЛОМОЩЕНА!), СЪЩЕСТВУВА НЯКОЙ ДРУГ КОЙТО, ПОД ФОРМАТА НА СВОБОДА НА ИЗБОР И БЕЗМЕРНИ ЛИЧНОСТНИ ПЕРСПЕКТИВИ, УСПЯВА И ПОДДЪРЖА СТАТУКВО НА ТРУДНО ПОНОСИМ СВЕТОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАШИЗЪМ. ПРЕД КОЙТО СИЦИЛИАНСКАТА МАФИЯ, ОСВЕН СТАРОМОДНА, БЕЗПОМОЩНА, НЕЦИВИЛИЗОВАНА И СМЕШНА. 
ГЛАВИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИСКОННИТЕ МОНАРХИИ, СА ВИДИМО КОНВЕРТИРАНИ В ДОБРЕ ОХРАНЯВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ГЛОБАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГОВОРИ, С ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОСТАНОВЕН ТЕКСТ. НАУКАТА, КАТО НЕСЪМНЕНО ПРЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СИЛА, ВЕЧЕ Е НА ПЪТ ДА СЕ САМООБОЖЕСТВИ. ПЪРВИЧНО РОБОТИЗИРАНА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА ХВЪРЧИ В НЕБЕСАТА. ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА Е ОРЯЗАНО ДО КРАЙНОСТ. ГРАНИЧНАТА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ Е СРУТЕНА В НЕДОСТИЖИМИ НИЗИНИ. ПОЧТЕН ТРУД СЕ ПРЕДЛАГА ЕДИНСТВЕНО НА ПЕСТЕЛИВО ОДОРИРАНИ ДАМИ ПОД 35. ЕЛЕМЕНТАРНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ОТКРОВЕНО ЗАПАДА, (ТАМ КЪДЕТО ГО ИМА!), ИЛИ ОСТАВА НЕДОСТИЖИМА МЕЧТА (ТАМ КЪДЕТО ПРЕДСТОИ!). НЯКОЙ НЯКЪДЕ, ЗА СМЕТКА НА ИЙХАЛЕТО, ЗДРАВО ЦИЦА ЦИЦАТА. ПО ВРЕМЕ НА ЗНАМЕНИТИЯ СУММИТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, (ПРАГА 2000.!), СЕ СТИЧАТ АНТИГЛОБАЛИСТИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ. ВЕЯТ СЕ ЧЕРВЕНИ БАЙРАЦИ, ИЗДИГАТ ВЕЧНИ ЛОЗУНГИ, СТИГА СЕ ДО БЕЗОРЪЖНИ СБЛЪСЪЦИ. ПРОТЕСТИРАЩИТЕ, ПРЕДИМНО ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ОТ ЗАПАД, (ИЗТОЧНИТЕ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАДЯВАТ - ГЛАДЪТ ДА СЕ РАЗМИНЕ!), СКАНДИРАТ: “РАСТЕЖ ОЗНАЧАВА СМЪРТ”. МЕЖДУ ШЕСТДЕСЕТТЕ И ОСЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК, ТЕ СА ОПОЗНАЛИ СОЛТА, МЕДА И ХЛЯБА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ. СЕГА СА УСТАНОВИЛИ, ЧЕ СЪЩНОСТТА НА НЕПРЕСТАННИЯ БРЪТВЕЖ ЗА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ И ПОВСЕМЕСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, Е НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ СТАРА ГРАМОФОННА ПЛОЧА ПРОСВИРВАНА НА СЪВРЕМЕНЕН КОМПЮТЪР. ЧАСТНИ УЧЕНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТДАВНА ПРОГНОЗИРАТ, ЧЕ НАСТОЯЩИЯ БЕЗУМНО ИНТЕНЗИВЕН РАСТЕЖ НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ОЗНАЧАВА ЕКСТЕНЗИВНО ИЗЧЕРПВАНЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА ПЛАНЕТАТА ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАНА ЗЕМЯ. (СВЕТЪТ ПРИТЕЖАВА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ ЗА БРОЕНИ ГОДИНИ ЗЕМНО ВРЕМЕ. ПРЕДСТАИ РАЗРАБОТВАНЕ НЕФТЕНИТЕ РЕСУРСИ НА АЛЯСКА. А ПОДИР ТОВА?). ВСРЕД ПРОТЕСТИРАЩИТЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ЗАБЕЛЕЖАТ АНАРХИСТИ, АНАРХО-КОМУНИСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛ-СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОФСЪЮЗНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ, ДЕЙЦИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА ОКОЛНА СРЕДА. НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВА НИ ЕДИН НАТЕГАЧ ОТ БИВШИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ НА ВАРНЕНСКИТЕ И СТОЛИЧНИ КОМИТЕТИ НА БКП. ТЕЗИ МАЙСТОРИ НА СЛАДНИКАВИ ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТИ. ПОДИР МЕНТЕ-РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ И ДЕЖУРСТВА С БЕЗПЛАТНИ СВЕЩИ, (1988.-1989.!), ЗА СМЕТКА НА ЗАКРИТИТЕ ЯВНИ И НЕЯВНИ ПАРТИЙНИ КАСИ, ИМ Е ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАВЪРТЯТ СОБСТВЕН ЛИЧЕН БИЗНЕС. В ИМЕТО НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА И ДРУЖБАТА МЕЖДУ НАРОДИТЕ. И ГО ПРАВЯТ – БЕЗ ДА СА ОСОБЕНО ПОДГОТВЕНИ. НЕЗАБАВНО ОГЛАВИЛИ ФИЛИАЛИ НА СВЕТОВНИ БАНКИ И РУХНАЛИ ЗАВОДИ. КОЕТО Е ДОСТА ПОВЕЧЕ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
ПО УЛИЦИТЕ НА ПРАГА, А ПОДИР ТОВА В СИАТЪЛ И ГЕНУА, КЪДЕТО ЗАПОЧВАТ ДА ПАДАТ ЖЕРТВИ, ИЗЛИЗАТ ПРЕДИМНО ДЕЙЦИ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА. СПЪТСТВАНИ ОТ БОЙНИ ГРУПИ ЗА СМУТ И РАЗРУШЕНИЕ С НЕИЗВЕСТЕН ПРОИЗХОД, ПА С ДОБЪР АНГЛИЙСКИ. ТЕЗИ ПОЗАКЪСНЕЛИ МАНИФЕСТАНТИ, ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ ОБЩА АНТИГЛОБАЛИСТИЧНА ПЛАТФОРМА. НО ЕВРАЗИЙСТВОТО, ДЕФИНИРАНО ПРЕЗ ДВАДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА ВЕКА В ПАРИЖ ОТ РУСКИ ЕМИГРАНТИ, НАБЪБВА. САМО ПОДИР ГОДИНА-ДВЕ, ТО ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПОДХОДЯЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА НОВОИМПЕРИАЛНАЯ РУСИЯ. 
СЪБИТИЯТА ТВЪРДЕ МНОГО НАПОМНЯТ РУСИЯ, ОТ НАЧАЛОТО НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК, НО ФОРМИТЕ НА РЕПРЕСИИ НЕ СА ТАКА ОТКРИТИ. (НО, УБИТИ ИМА!) СТАВА ЯСНО, ЧЕ ТЕХЕН (И НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!) ОБЩ ВРАГ СЕ ЯВЯВАТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, СВЕТОВНАТА БАНКА, СВЕТОВ-НАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. И, РАЗБИРА СЕ ВСЕКИ, КОЙТО В КАЛАБАЛЪКА И СУМАТОХАТА Е УСПЯЛ ДА ПРОКОПСА. ТРАНСНАЦИОНАЛНИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ДАЛЕЧ ПО-БЕЗПОЩАДНИ ОТ БОЛШЕВИШКА ПАРТИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА УЗАПТЯВАТ, КАТО СПОМОЩЕСТВУВАТ. ДОРИ НОВОИЗЯВЕНИ МАНИФЕСТАНТИ НА АНТИГЛОБАЛИЗМА, КАТО “ГЛАВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И КОРПОРАТИВЕН ЕЛИТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДНЕШНИЯ НЕПРАВОМЕРНО ДЕСТРУКТИВЕН ГЛОБАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД.” ДЕСТРУКЦИЯ, КОЯТО ОСОБЕНО ТЕЖКО СЕ УСЕЩА В АПЕНДИКСА НА СЪВРЕМЕННА ЕВРОПА, ВСЕ ОЩЕ НАРИЧАН БЪЛГАРИЯ.
ДЕМОНСТРАНТИТЕ В ЗЛАТНА ПРАГА, БИВАТ РАЗПРЪСНАТИ СЪС СИЛА. В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ СА ПРЕХВЪРЛЕНИ ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИ ПОДЕЛЕНИЯ ОТ ЗАПАДНИ СТРАНИ. В СВЕТА ТРЯБВА ДА ИМА РЕД, И ПОРЯДЪК. ТАКЪВ, КАКЪВТО ГО ДИКТУВАТ КОРПОРАТИВНИТЕ МОНОПОЛИ. КОЕТО НЕСЪМНЕНО ВОДИ ОТНОВО, И ОТНОВО, ДО ЧИТАНКИТЕ ПО МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ. НАД КОИТО ТАКА ЛЕСНО ВСЕКИ СЕ ПОГАВРИ. СССР БЕ И ОСТАНА ПРЕИМЕНУВАНА ГЛОБАЛНА СИЛА. БЕЗ ДА ПРЕСТАНЕ, ДА СЕ СТРЕМИ ОТНОВО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ГЛОБАЛНА СТРУКТУРА, КАКВАТО ДО НЕОТДАВНА БЕ. 
В НАШЕ ВРЕМЕ, РУСИЯ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПОДОЗРИТЕЛНО НАИВНО ЗАМРАЗЕН РЕГИОНАЛИЗЪМ, В ПЕСТЕЛИВ ПРЕХОД КЪМ ГЛОБАЛИЗЪМ. В КРАЙНА СМЕТКА ВСИЧКО СЕ ЗАБРАВЯ. ЗА ДА СЕ ВЪЗРОДИ ОТНОВО И ОТНОВО. СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА ПЕРИОДИЧНО БИВА ИЗПРАВЯНА ПРЕД ИЗПИТНИ. НЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ. ПОРАДИ ДУЗИНА ВОДЕЩИ РАЗВИТИ СТРАНИ. ОТ ГЛЕДИЩЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ХАРАКТЕРНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ, СВЕТОВНИЯТ НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕД, ТАКА РЕВНОСТНО НАЛАГАН ПО ЛИНИЯ НА ООН, ОТ ВСЯКО ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ЯВЯВА НЕПРАВОМЕРЕН. ОЩЕ ПРЕЗ 1960. БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В НАЙ-БОГАТИТЕ 20 СТРАНИ НА СВЕТА Е 15 ПЪТИ НАД ОНЗИ В НАЙ-БЕДНИТЕ 20 СТРАНИ. (ТОГАВА БЪЛГАРИЯ НЕ Е СРЕД ТЯХ!) КЪМ 2000., ТОВА ОТСТОЯНИЕ НАРАСТВА ПОВЕЧЕ ОТ 30 ПЪТИ. (БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е СРЕД ТЯХ!) БОГАТИТЕ СТРАНИ ЕЖЕМИНУТНО СЕ ОТКЪСВАТ ОТ БЕДНИТЕ, СЛЕДВАЙКИ ГРЕХОВНОТО ЗЛАТНО ПРАВИЛО: "БОГАТИТЕ ЩЕ СТАВАТ ПО-БОГАТИ - БЕДНИТЕ ОЩЕ ПО-БЕДНИ!" ВОДЕЩО ДО ТРУДНО УПРАВЛЯЕМ ПРИТОК ИКОНОМИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ В ПОСОКА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ. КОЕТО НАЛАГА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА Т.Н. НОВ СВЕТОВЕН РЕД НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ. ЕДВА ЛИ ООН БИ МОГЪЛ ДА СЪЗДАДЕ НЯКАКВИ ПРЕДИМСТВА ЗА ТОВА. 
ПОЛЗВАЙКИ ЕВТИНАТА РАБОТНА РЪКА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, ИЗНАСЯЙКИ ВРЕДНИ ЗА ЕКОЛОГИЯТА ПРОИЗВОДСТВА И ОСТАРЕЛИ ВЕЧЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМА - У СЪСЕДА, ТРАНСНАЦИОНАЛИТЕ УМЕЛО ПОЛЗВАТ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ. СЪЗДАДЕНИ ЗА СОБСТВЕНА КОНСУМАЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИ ИКОНОМИСТИ. ПРИМЕРИТЕ СА НАЛИЦЕ. РАЗЛИКИТЕ В ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА СЕ ОКАЗВАТ ОГРОМНИ. ДО НЕОТДАВНА, КОРПОРАЦИЯТА „NIКE „ УСПЯВАШЕ, ДА ПЛАЩА НА БАСКЕТБОЛИСТА МАЙКЪЛ ДЖОРДАН САМО ЗА РЕКЛАМА,
ОКОЛО 20 000 000 USD ГОДИШНО. УСПОРЕДНО С ТОВА, ЗАПЛАТАТА НА ИНДОНЕЗИЙСКИТЕ РАБОТНИЦИ ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗНАМЕНИТИТЕ БАСКЕТБОЛНИ ШПАЙКОВЕ СА ЕДВА 667.7 ДОЛАРА ГОДИШНО. НЯКОГА ШЕФЪТ НА „ДИСНЕЙЛЕНД“ МАЙКЪЛ ЕЙСНЕР ПОЛУЧАВАШЕ ПО 9,783 ДОЛАРА НА ЧАС; ДОКАТО ХАИТЯНСКИТЕ РАБОТНИЦИ В НЕГОВИТЕ ПАРКОВЕ ПОЛУЧАВАХА ЕДВА ПО 0.28 ДОЛАРА НА ЧАС. (THE WEEK-07.10.2000.!). КАПИТАЛИЗМЪТ, ТАЗИ СЪВЪРШЕНА-НЕСЪВЪРШЕНА СИСТЕМА, БЕЗОЧЛИВО НАПОМНЯ ЗА КОРЕНИ, ПОИЗКОРЕНЕНИ ОТ ГЕНЕРАЦИЯТА КЕНЕДИ-ЛЕНЪН. (ЗАГАДЪЧНО ПОГИНАЛИ!) ЗАГЪРБВАЙКИ СВОЯТА БЛЕСТЯЩО ЛАКИРАНА ЧОВЕЧНОСТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ. ДАЛИ НЕ ЗА ПОСЛЕДЕН? ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Е ОПАСЕН ПРОДУКТ ПОПАДНЕ ЛИ, В РЪЦЕТЕ НА МНОЗИНСТВОТО. НЕЩО, ОТ КОЕТО ДОРИ ЛИБЕРАЛ-ГЛОБАЛИСТИТЕ СЕ СТРАХУВАТ. В ОТГОВОР БИВАТ СОЧЕНИ ПРИМЕРИ, КАТО МАЛАЙЗИЯ, ТАЙВАН И ЮЖНА КОРЕЯ. КЪДЕТО МАСОВАТА МИЗЕРИЯ Е ОБИЧАЙНА ИСТОРИЯ, ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ ЗА ЗА ИЗНОС.
НЯКОГА, FINANCIAL TIMES, СИ ПОЗВОЛИ ДА ДЕФИНИРА ОСНОВНИТЕ АСПЕКТИ НА ТЕКУЩАТА БЕЗПОЩАДНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,:
- ПОЗНАНИЕ, ПРОДУЦИРАНО НЯКЪДЕ ПО СВЕТА, ДОВЕЖДА ДО НАРАСТВАНЕ НА БЕНЕФИЦИИ НАВСЪКЪДЕ ПО СВЕТА, (СЪВСЕМ НЕ ЕДНОВРЕМЕННО, АКО СЕ ИМА ПРЕД ВИД ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ОТРЯЗЪК-ВРЕМЕ ЗА ПРЕНОС, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ!);
- КОПИРАНЕ ПОЛИТИКАТА НА УСПЕЛИТЕ СТРАНИ, (НАЙ-ЧЕСТО ПОД ВЪНШЕН НАТИСК!), ОТ ПРАВИТЕЛСТВАТА В НЕУСПЕЛИТЕ СТРАНИ;
- ПРИТОК КАПИТАЛИ ВЪВ ФИНАНСОВО АВАРИРАЛИ ДЪРЖАВИ, (ПОД ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТРОЛ ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА МВФ!);
КРИСТАЛЕН ФАКТ ОСТАВА ПРИМАМЛИВО НИСКОТО РАВНИЩЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА В ИЗОСТАНАЛИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ И ДЪРЖАВИ (КИТАЙ, ИНДИЯ, БЪЛГАРИЯ, АФРИКА!).
ИМПЕРСКИ РЕГИОНАЛНИ ИКОНОМИСТИ ПРЕДПОЛАГАТ, (CLARE SHORТ!), ЧЕ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ГЛОБАЛИЗМЪТ ПОДЛЕЖИ НА ОБУЗДАВАНЕ.
(НЕЩО КАТО ЗОВ ЗА ПОМОЩ!?!) ТЕ ПРЕПОРЪЧВАТ, ОСВЕН БОЙКОТ НА СУПЕРСКЪПИТЕ ПРОДУКТИ ВНАСЯНИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ, НАРОДИТЕ В ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ ДА ИЗИСКАТ ДА ПАДНАТ ВСЯКАКВИ ТЪРГОВСКИ БАРИЕРИ ЗА ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРНИ ПРОДУКТИ, КАТО БЪДАТ ОТВОРЕНИ СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ ЗА ВСЕКИ И ЗА ВСИЧКО. (ЧАСТЕН ДАНЪК СТОКИ “ЛУКС” В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ, В ЗАМЯНА НА ТОТАЛНО ДДС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!) КОЕТО ОЗНАЧАВА ЦЯЛАТА СТРУКТУРА НА ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И NAFTA (СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИ СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ ДОГОВОР!) ДА БЪДАТ ПРЕОСМИСЛЕНИ, ПРЕСТРУКТУРИРАНИ И РАЗКРЕПОСТЕНИ. ТАКА ЧЕ, ОТ БЛОКОВЕ-БАРИЕРИ СРЕЩУ ТЪРГОВИЯТА С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ, ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В БЛОКОВЕ-СТРОИТЕЛИ НА СВОБОДЕН ТЪРГОВСКИ СВЯТ. СЧИТА СЕ, (AMARYA SEN-1999!), ЧЕ СЪЩЕСТВУВАНИЕТО САМО НА ТЕЗИ ДВЕ ТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ ВОДИ ДО 700 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗАГУБИ ГОДИШНО, ЗА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И ВНЕЗАПНО ПРОПАДНАЛИ СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ И НАРОДИ.
АНТИГЛОБАЛИСТИТЕ, МОЖЕ БИ УМИШЛЕНО И ПОДКОНТРОЛНО, ВСЕ ОЩЕ СА НЕСПЛОТЕНА, ШУМНА И СКАНДАЛНА МАСА. В НАЧАЛОТО НА 2000., ТЕ УСПЯХА ДА ПРОВАЛЯТ СРЕЩАТА НА ВИСОКО НИВО В СИАТЪЛ, КОЯТО СИ БЕ ПОСТАВИЛА СТРАННО БЛАГОРОДНА ЗАДАЧА. А ИМЕННО. ДА БЪДАТ УЛЕСНЕНИ И ПО ВЪЗМОЖНОСТ ОБЛЕГЧЕНИ ПРОТИВОРЕЧИЯТА
ВЪВ ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И РАЗВИТИ СТРАНИ. МНОЗИНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОБАЧЕ УСТАНОВЯВАТ ПРОТИВНОТО. ТЕ ТВЪРДЯТ (J. MACKLETHWAITE & A. WOOLDRIDGE), ЧЕ САМО ПРЕДИ 100 ГОДИНИ, (1900.!), СВЕТЪТ Е БИЛ ЗНАЧИТЕЛНО МНОГО ПОВЕЧЕ ГЛОБАЛИЗИРАН, СВОБОДЕН И ГЪВКАВ ОТ ПОНАСТОЯЩЕМ. КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ СА БИЛИ МНОГО ПО- СВОБОДНИ. ПАРИТЕ СА СЕ ПРЕХВЪРЛЯЛИ ПО СВЕТА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ОБЛЕГЧЕНО. МЕЖДУ 1815. И 1915., ВСЕКИ Е ПЪТУВАЛ ПО СВЕТА БЕЗ ПАСПОРТ. ВСЯКА ВАЛУТА Е БИЛА КОНВЕРТИРУЕМА. КОМУНИКАЦИИТЕ БЕЗ ДА БЪДАТ ПРЕДЕЛНО МАСОВИ, СЪВСЕМ НЕ СА БИЛИ ПРИМИТИВНИ. (ПОДВОДЕН ТЕЛЕФОНЕН КАБЕЛ – БАЛАКЛАВА-ВАРНА – 1854.!?!) ВСЕКИ Е ТЕЖАЛ, С АВТОРИТЕТ, НА СВОЕТО РАБОТНО МЯСТО. БАНКИТЕ СА ДАВАЛИ ЗАЕМИ, СРЕЩУ ЕДИНСТВЕН ПОДПИС. ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОБАЧЕ, ПРЕДИЗВИКАНА ИМЕННО В ТЪРСЕНЕ НА НОВ СВЕТОВЕН РЕД, ЗАВЪРШВА С ПОБЕДА НА ПРОТЕКЦИОНИЗМА НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ НАД МАЛКИТЕ СТРАНИ И НАРОДИ. СВЕТЪТ БИВА ПОДВЕДЕН КЪМ БЕЗДНАТА НА НАЦИОНАЛИЗМА. ТЕЖКИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ СРИВАТ ЛИБЕРАЛНИТЕ МОНАРХИЧЕСКИ РЕЖИМИ ИЗ ОСНОВИ. СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА СЕ СРУТВА. НАЦИОНАЛИЗМЪТ БИВА ВЪЗДИГНАТ, В РАНГ НА ЕДИНСТВЕНА СПАСИТЕЛНА РЕМЕДИЯ. ХИТЛЕР ВЗЕМА ВЛАСТТА ПО ЛЕГАЛЕН ПЪТ, ПОЛЗВАЙКИ МОДЕРНИ ЩАТСКИ МАРКЕТИНГОВИ МЕТОДИ. В МНОГО ОТ НЕГОВИТЕ РЕЧИ – НО И В НЕГОВАТА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА, ЛИЧАТ ПРЕКИ ВЕЯНИЯ ОТ ПИСАНИЯТА НА ДЕЙЛ КАРНЕГИ. ПОЧТИ ТЪРПЕЛИВО ИЗЧАКАЛИЯ СТАЛИН ВЗЕМА ВЛАСТТА В РУСИЯ, ПО КАНАЛЕН ВЪТРЕШНОПАРТИЕН РЕД. НЕГОВА ЗАДАЧА Е, (АЛА ОТ КОГО ПОСТАНОВЕНА!?!), ДА ДОКАЖЕ ДОКОЛКО Е СЪЗИДАТЕЛЕН ЕДИН НАРОД ПОД ДИКТАТУРА. НО НАЙ-ВЕЧЕ, ЗА ДА ОЗАПТИ НОВОТО НАДИГАНЕ НА МАСИТЕ НА ИМПЕРСКАЯ РУСЬ, КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ СПЕЦИФИЧЕН ТИП ГЛОБАЛИЗЪМ, НАРИЧАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ! ПО ВРЕМЕ, КОГАТО ЗА ГЛОБАЛИЗЪМ НИКОЙ ДУМА НЕ ПРОДУМВА. И, НЕ ГОВОРЕТЕ, ЧЕ ВЕДНЪЖ Е ПРЕБИВАВАЛ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, И НИКОГА В САЩ. ТОВА Е ПРОСТО НЕВЪЗМОЖНО. В ЯПОНИЯ ТЕХНОЛОГИИТЕ КОНКУРЕНТНО НАПРЕДВАТ, ПОД ПОГЛЕДА НА БЕЗМЪЛВНИЯ ИХТИОЛОГ ХИРОХИТО. ЗА СМЕТКА НА ПЕРФИДНО ИНДУСТРИАЛНО РАЗУЗНАВАНЕ И МАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕМСКИ ТЕХНОЛОГИИ, ЖЪЛТАТА РАСА ЩЕ СИ ПОЗВОЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЗВОЛЕНОТО. В САЩ ХЕНРИ ФОРД ДОКАЗВА, ЧЕ САМОЗАДОВОЛЯВАЩА СЕ ПРОМИШЛЕНОСТ Е ВЪЗМОЖНА В РЕГИОНАЛЕН МАЩАБ, НО ЗАМИСЛИТЕ МУ ОСТАВАТ ГЛОБАЛНИ. (ЕКСПАНДИРА В СССР!?!) ГРАНИЦИТЕ НА СВЕТА РЯЗКО СЕ ЗАТВАРЯТ. ЗА ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА БЕЗДНАТА НА СВЕТОВНИТЕ ВОЙНИ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК, ЧРЕЗ ПРОБНИТЕ ВОЙНИ НА ИТАЛИЯ В АБИСИНИЯ И НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ В ИСПАНИЯ. КЪДЕТО ЕДИНСТВЕНИЯТ ГЛОБАЛЕН МЕТОД СЕ НАРИЧА СМЪРТ.
THE END - 31.05.2005.;18:49/Revised 31.10.2014.