вторник, 16 септември 2014 г.

ЗА ФУНДАМЕНТАЛИЗМА

18.02.2011 21:13 - FUNDAMENTALISM - TO THE END -BUT AFTER!?!, by Bogomil Kostoff AVRAMOV RUSSEFF-HEMY
автор: godlieb категория: Политика   
прочетен: 416 коментари: 0 гласове: 
1

последна промяна: 20.01 16:05

© 2008 – Bogomil Kostoff AVRAMOV-HEMY

ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ – ДО ДУПКА - А ПОДИР!?! 

от
Богомил Костов АВРАМОВ-ХЕМИ


ДАЛИ СА ПРАВИ МАТЕРИАЛИСТИТЕ, (АН-Москва!), твърдейки, че Духът погива заедно с Тялото? Възможно. Но, не съвсем. Освен всичко останало, Духът вирее чрез Споменът. И, когато този спомен бъде абсолютизиран, той се превръща в ДУХОВЕН ФУНДАМЕНТ. Възраждането на т.н. ВЕРСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ - за лишен път - го потвърждава,. При това - прекалено заплашително. Това бе болезнено осъзнато за пореден път, едва подир трагичните събития от 11.09.2001.. Когато Светът, позабравил ядрените нападения над Хирошима и Нагазаки, спонтанно потръпна. Заговори се за ВЕРСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ.

СТАВА ДУМА за игнорирани БОЖЕСТВЕНИ ВЪЗПРЕТИ. За които фундаменталистите напомнят, чрез недопустимо крупни ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ. За съживяване на законодателни постулати родени във времена, когато църква и държава са били единно цяло, и числото две по две наистина е било точно четири.

ФУНДАМЕНТАЛИЗМЪТ СИ ПОЗВОЛЯВА  ДА ПРИЛАГА физикални приьоми за контрол, без да престава да говори за възвишеността на духа, и СЪЩНОСТТА НА ДЕСЕТТЕ - И ПОВЕЧЕ - БОЖИ ЗАПОВЕДИ. Тайни консервативни групи, целящи да съхранят непроменени сърцевинните постулати на съответната религия, приета за модел, норма и параван. Възстановявайки нейното същностно въздействие върху ОБЩЕСТВОТО, чрез умишлени актове на разруха, уж вдъхновени от СЪОТВЕТНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИСТКИ ГОСПОД-БОГ. Фундаментализмът успява невидимо да управлява причинно-следствени връзки между раси, нации и обществени слоеве през вековете, като висш стадий на параден идеализъм и умело подхранван фанатизъм. Търгуващ своите сторонници срещу дребни стотинки. Приносител на големи пари за индоктринирани наемни терористични централи.
СВЕТОВНА ТАЙНА Е, че безусловно всички „–изми“ навярно извират от ЕВРОПА, но коренят и се модифицират в благодатната за какво ли не САЩ. Мерило-индикатор за права и свободи от всякакъв род, порядък, и прозрение. Все по-отчайващо рестриктивни. Докато нейните стопански идеолози не престават да напомнят за “КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МАНИФЕСТ” на Маркс и Енгелс. Човек да се чуди - да се мае - кой и като как го е спонсорирал.  И,  докато по отношение на МАРКС и ЕНГЕЛС нещата отгдавна не стоят наясно, то по отношение на МИЛТЪН ФРИДМЪН - всичко  е напълно ясно.

ХРИСТИЯНСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ пресича океана далеч преди Освобождението на Балканите от Османлъка. 
(Към 1900., в Черна Гора, от общо 13 големи родови клана - 90% вече са успешно баптизирани, докато останалите се оказват „славинизирани по сръбски“!) Мнозина не престават да твърдят, че първата новохристиянска църква в СТАРА ВАРНА е методистка – не православна. Докато промотирането на БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ в ЦАРИГРАД, е резултат на обединените усилия на протестантски пастори от ВЕЛБИКОБРИТАНИЯ и САЩ, по онова време все още в Гражданска Война. Не е достатъчно добре изследвано, доколко АПРИЛСКОТО ВЪЗСТАНИЕ, се дължи на инфилтрираните протестантски проповедници от онова време. Обучили населението не само да  създава читалища и театрални трупи, но и да поставя отбранителни плетове около села и градове – в името на ГОСПОД-БОГ. Фундаментализмът в Средния Изток успява, и въпреки султанските възбрани, изгражда живата и днес мрежа РОБЕРТ-КОЛЕЖ, предназначена за будни деца от малцинствата на имперска Турция. (Най-напред в Бейрут, а подир това в Истанбул, Пловдив, София, Ловеч, И Русе!) В много отношения, първите държавници на страната - все още - наричана БЪЛГАРИЯ, са меко изявени фундаменталисти. Православната Българска Библия, която така лековерно избягваме да четем, е резултат на усилията на фундаменталиста Петко Рачов СЛАВЕЙКОВ – преподавател в Роберт Колеж, Цариград. Не зная как е с МАРКСИЗМО-ЛЕНИНИЗМА, но и той – доколкото бе насилствено изучаван – си е чиста проба ПРОТО-ХРИСТИЯНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ. (Ноам ЧОМСКИ напомня за това!) Подир завършване на ПОРЕДНАТА ПАРТИЙНА УЧЕБНА ГОДИНА, с подходящо алкохолизиран банкет, предстоеше НОВА ПАРТИЙНА УЧЕБНА ГОДИНА. На която отново се изучаваше същият материал със същите преподаватели – до вкореняване на ефект на масово безразличие. И се чудим-маем сега – защо нямаме гражданско общество. С един-два рок-концерта неговото възстановяване е абсолютно  невъзможно. И грехът - за да не съществува гражданско общество понастоящем в МАТИ БОЛГАРИЯ ВСЕВЕЧНА, носи ЦАР БОРИС ТРЕТИ КОБУРГ-ГОТТА БЪЛГАРСКИ, в много отношение подходящ за светец. Освен в това отношение. Неговата си политическа полиция е така дълбоко законспирирана и веща, че нейната сянка управлява страната и понастоящем.
СЪВРЕМЕННИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ работи, предпочитаемо в ареали с доказани природни ресурси, и относително добре развита икономика. При което не престава да твърди – от древни времена насам – че Обществото е загубило всякакви морални ценности, в надпревара за лъжовни материални придобивки. (От финансови постъпления – не се отказва!) Отричайки всякакво скокообразно развитие и независим управленски прогрес. И, т.к. всичко това се е случило вече, под натиск на една докрай техногенна транснационална култура, този вреден небожествен прогрес следва да бъде ограничен, спрян, или уокончателно умъртвен - освен за управляющата каста. (равят го – постигат го!) Щом не отговаря на каноните на съответното “правилно” вероизповедание. За всичко това са нужни пари, пари, много пари. (Събират-намират ги!) Остава неясно, доколко ПРЕЗИДЕНТ БУШ бе фундаменталист, но еизвестно, че е излъчен от т.н. средите на т.н. CHRISTIAN BELT на Средните Съединени Щати.
ВЕРОЯТНО ПЪРВИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ФУНДАМЕН-ТАЛИСТИ, са т.н. “МОНТАНИСТИ”, (Раннохристиянска ерес просъществувала около 200-800 години след Христа, основана от Монтанус - своевременно сменил боята жрец на богинята Кибела!), дължащи вяра и развитие на самопоставения древен северноафрикански пророк ТЕРТУЛИАН. (Живял и проповядвал в Картаген около 200 години след Христа. Първи християнски писател на латински. Автор на безброй творения между които „APOLOGETISM“!) Учени - които често-често се съмняват в онова което откриват - твърдят, че от там води начало и движението на Богомилите от Балканите през Европьл Доста съмнително твърдение.

ПЪРВИЯТ МОДЕРЕН МЮСЮЛЬМАНСКИ ФУНДАМЕН-ТАЛИСТ Мухамед Абдуа (1849-1905.!), е египетски мюфтия. Доказва се, че не толкова Саудитска Арабия, колкото Република Египет, отглеждат новите цветя на злото. Готови да залеят, изпоразрушат и изцапат целият съвременен свят. (Студентска забрадка срещу стипендия, и безплатен бомбен колан!)

В НАШЕ ВРЕМЕ, т.н. Религиозна Война, протича между тези два първоизточника на ПРАВОВЕРИЕ. Претендиращи за най-правилно въздействие върху всяка политика в развитие. При което, в касите потропват огромни суми, припечелени чрез самоотвержеността на наивници, влагани за „идеални“ цели. Всички тези ГНОСТИЦИЗМИ, МОРМОНИЗМИ, АДВЕНТИЗМИ, КАТОЛИЦИЗМИ, МЮСЮЛЬМАНИЗМИ, ФАШИЗМИ И НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМИ, маркират частно обслужващо гледище върху религиозните постулати на съответния уклон. Което не звучи съвсем лошо, макар в крайна сметка да е застрашително. Голямата опасност за Световната Общност обаче идва, от т.н. “НОВИ ПОСТАНОВКИ” на съответните верски уклони. Които, за всеки новопосветен(Нововербуван!), изглеждат значително по-приемливи, звучат много по-истинно и убеждаващо конкретно. От всички онези, с които до времето на неговото “посвещаване”, съответната толерирана държавна религия му е проглушвала безсмислено ушите. Тези “нови” постановки умишлено сведени до възможно най-ниска схематичност, задължително се възприемат директно, и не подлежат на обсъждане и коментар. (Или се приемат – или не!)Новопосветения(Извисил се е до Бога!), е задължен да приема на доверие всичко що му снесе съответният ходжа, пастор или най-обикновен поп. Жестоки и твърди верски постулати, задължително зовящи на антицивилизационна борба, в името на “опазване” на морал, култура, битност - при тотална съпротива срещу всякакви социални промени. Продължителното четене на еднообразни религиозни текстове,често под  монотонен музикален съпровод, (Независимо от ниво "лична грамотност!), рано или късно води до състояние на дълбок самозомб. (Лесно се открива, у бивши членове на славната БКП - под формата на ВЕЧЕН СТРАХ!) Всяко масово преповтаряне на политически стигми, резултира в масово зомбиране, и в това отношение ХИТЛЕРИЗМА бе достигнал виртуозно съвършенство. По време на наркоманските национал-социалистически речи на ХИТЛЕР, жените не пропускат да изпаданат в транс, с викове “ИСКАМ ДЕТЕ ОТ ХИТЛЕР!” Все пак, ХИТЛЕР не се наемаше да претендира, да е баща на безусловно всички народи от Миклухо-Маклай до наши дни. Както на стари години стори – не без основание - Йосиф ВИСАРИ-ОНОВИЧ. 

ПРОПОВЕДНИЦИТЕ НА ФУНДАМЕНТАЛИЗМА, са кадърно школувани оратори, подбрани на младини най-често от домове за безпризорни. Завършили психология и социални науки в университети – където вярата не е проблем, но едва, когато си платиш учебната такса. Те задължително говорят музицирайки, (Понякога пеят, и предназначението на многобройните естрадни състави е толерирано и подобно!), на своите последователи всичко онова, което на слушателите им се иска да чуят. Най-честа тема ГОСПОД-БОГ., и всичко останало. Опосредствено контактуващ със слушателите и всички останали, чрез съответния оратор. За когото светът задължително е черно-бял - и - съвсем рядко цветен. В едно модерно ала така греховно общество, допуснало да се развива в противоречие на БОЖИЯТА ВОЛЯ.(Не е доказано!) СТРАШНИЯТ СЪД несъмнено предстои. Така, че да се готвим за него.(Чрез редовни вноски в касата на съответното верско сдружение!) 

ГОСПОД-БОГ задължително порицава свободата на личностната изява, адмирирането на секса, и освобождаването на сексуалните услуги, 
(Срещу църковният десятък – няма нищо против!), и всички останали постижения на ЛЪЖОВНАТА ЗАПАДНА КУЛТУРА, по същество и корен християнска. Към социалните проблеми подходът е диаметрално друг. Те се разглеждат консервативно. БОЖИЯТА ВОЛЯ е – бедните и оскърбените да изчакат ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТА. Когато всичко от самосебеси ще да си се уреди. Тогава всичко ще бъде  изключително и окончателно леко – само че - да си праведен се изисква. А праведен би бил единствено, ако си при нас. ВОЛЯ БОЖИЯ - такава, каквато отърва на президента на съответната конгрегация. Проблемът при ФУНДАМЕНТАЛИЗМА не е, (Доктор НИЙЛСЕН - Станфорд!), че на първо място бива поставян съответно подходящ ГОСПОД-БОГ. Своевременно и умело подменян, с УМИШЛЕНО ДЕФОРМИРАНО СТАТУКВО НА ИЛЮЗОРЕН И НЕДОСТИЖИМ ГОСПОД-БОГ. 

В КРАЙНА СМЕТКА фундаменталистите от всеки вид (Хиндуисти, Християни, Юдеи, Мюсюльмани, Маркс-Ленинци, и др.п.!), се противопоставят, (Прекалено успешно!), на съвременната неукротимо развиваща се масова култура. Чиито тенденции все по-конкретно пресичат СВЕТИЯТ БОЖИ ПЪТ. Чрез опити да бъде оптимизиран.  Фундаменталистите не престават да демонстрират, че единствено те знаят, познават и провеждат, директивите на БОЖИЯТА ВОЛЯ. Експлоатирайки прекалено неясна информация, за миналото и бъдещето на Етернала. Настоявайки, без да търпят компромис, че те и само те, са на 100% тълкуватели на съответното СВЕТО ПИСАНИЕ. (Соусирано от самите тях!) Свободните “нови” религии, но и всички останали, ("Ако искаш да станеш милиардер – изобрети си религия." РонХъбърд-1965.!), остават несъвместими с елементарните постулати на съвременният фундаментализъм - макар успешно да граничат. Свободата на избор на демократическите права и свободи са крайно несъвместими с Фундаментализма.(Биороботизацията запада!)  
КАТО ОСНОВНИ ФОРМИ на Фундаментализъм в нашият постмодерен свят, се считат ХРИСТИЯНСКИЯ, ИСЛЯМСКИЯ, И МОРМОНСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗМИ. Три верски направления поддържащи расизма,  расовата и възрастова сегрегация, отхвърляйки еманципацията на жените и достъпът им до общественополезен труд, провеждайки открит антисексизъм, позовавайки се на модела на СВЕТОТО СЕМЕЙСТВО, като единствен и всевечен.
ХРИСТИЯНСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ отхвърля брак между различни раси, възпрепятства образованието на жените, предписва традиционен секс.
ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ отхвърля евреите, обявява жената за неприкосновена собственост на мъжа; забранява предбрачния секс.
МОРМОНСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, преследван строго съгласно щатските закони, открито проповядва расизъм, изобщо не работи сред цветнокожи; допуска и възхвалява полигамията като я извежда в харемски мащаби, с оглед експлоатация на женския и детски труд; възпретява ползване на противозачатъчни средства, и няма нищо против против масов секс с малолетни.
ТОВА ЕДВА ЛИ ИЗЧЕРПВА ВСИЧКО. Странно е обаче, че през ХХІ век, когато технологиите гонят върхове, процесът на ВЕРСКА ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ се задълбочава. Ако се търси вина, то веригата на доказателствата отново би ни довела до източниците на ФУНДАМЕНТАЛИЗМА. През изминалия Двадесети Век, бяха вложени огромни усилия, щото ЧОВЕЧЕСТВОТО да загуби пълна ВЯРА В ЦАР, БОГ И ЧОВЕШКИ ДОБРОДЕТЕЛИ, а това доведе настоящата световна духовна криза, и погубване разликата  не единствено мегду раси и полове, но най-вече - между добро и зло. В действителност, няма как технологическият прогрес да не подклажда духовно невежество до степен на личностен упадък. деите постъпват кондензирани чрез звук и  екран – какъв смисъл да имаш личностен дух!) На ЧОВЕЧЕСТВОТО очевидно му е писнало, да стои на ръба на бездната морал-аморал. Генерирана общо взето през същият исторически период от време, на пръкване и възстановяване на всякаквите новофундаменталистки измишльотини – ХІХ-ХХ век.
ПРОБЛЕМЪТ ЗА СВЕТОВНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ ни връща обратно, към годините на ТРЕТИЯ РАЙХ. Когато ХИТЛЕР бе невидимо обожествяван, а тоталният регламент върху поведението на расата и личността доведе, до срамният ПРОЦЕС В НЮРЕНБЕРГ. И, нищо по-точно. Върху кортиците на прочутите със жестокостта си есесовци, бе изписано „God Mit Uns“ - „Бог е с нас.“ Въпреки, че и до днес не е известно, Адолф ХИТЛЕР към коя верска общност всъщност, е принадлежал. Очевидно диктаторите задължително принадлежят към някаква  изключително тайна фундаменталистка групировка.  Приемайки за макиаж, добре известни верски или атеистически доктрини. Така че, чрез понятийният апарат "ГОСПОД-БОГ и НЕГОВАТА ВОЛЯ", да задоволяват собствени нужди. Според Скот БИДСТРУП, щатски изследовател, всяка една религия би могла да бъде обявена за фундаментална. Достатъчно е, тя да влезе в тотален конфликт с ЛЮБОВТА, ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕКА. Възприемайки префасонирана верска доктрина, която да престане да се занимава с материалното развит ие  на ОБЩЕСТВОТО - заедължавайки го да общува със специфически препрограмирани вътрешно-духовни илюзии. Така, индоктринираната ВЯРА В ГОСПОД-БОГ,  тълкувана по интиреси, се превръща в мерило на постъпките на нейните апологети.

В ПОДОБНА „ЕДИНСТВЕНА ВЯРА“ бе превърната ГЕРМАНСКАТА НАЦИЯ. Такъв бе, и БОЛШЕВИЗМЪТ в РУСИЯ. 
(Всички контактни незабавно биват самозаразявани от натрапваната доктрина!) И основна характеристика - ОТСЪСТВИЕ НА ВСЯКАКВА ЛЮБОВ, НА ВСЯКАКВО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР. Превръщайки ежедневието на индоктринирания, в устойчиво поддържан монохромен тъжен носталгичен свят. Приучвайки го да вярва, че именно тази негова тъга ще спаси него и останалият непосветен свят. (Няма какво повече да се разсъждава!) Без да допуска, че е жертва на перфидно зомбиране насочено към неговият портфейл. (Колкото по-тлъст - толкова по-добре за Вярата!) Подобно фаталическо мислене съвсем лесно се открива във всяко отиващо си поколение, живяло в епоха на национал-тоталитаризъм. Очакващо възвръщане на безброй духовни ценности, които са окончателно смъртоносно поразени. Които никога не биха могли да бъдат регенерирани. Фундаменталистите са вечни ПЕРЕСТРОЙЧИЦИ НА ОБЩЕСТВОТО, но винаги в свой интерес – наричат го В ИМЕТО НА БОГА.  Перестройчици - но в обратна историческа посока – към примитивното. Никога напред. Което обяснява столетното тъпчене на едно място на РУСИЯ, подир 1905., и на всички нейни сателите подир Втората Световна Война. Докато перфектно ползват постиженията на технологическия напредък, за да се саморазправят с кого' щат – кога'  поискат. Особено с онези – пресекли техният фатален път. Известни са случаи, когато християнски групировки нахлуват и опожаряват клиники за извършване на аборти, функциониращи в съгласие с местното законодателство. Работещите в тях биват поругавани, а лекарите линчувани. 

В КРАЙНА СМЕТКА ФУНДАМЕНТАЛИЗМЪТ не е само ХРИСТИЯНСКИ или мюсюльмански, юдеаистки, хиндуистки, суфитски, будитски, дори ЗОРОАСРОИТСКИ. Той е способен да възпре всяко движение на обществото напред и по същество е статичен. (В късните четиридесет години на двадесети век, под крясъци за НАРОДНА ДЕМОКРАЦИЯ, множество пастори бяха натикани по затвори и концлагерии, а някой от тях екзекутирани. Дали бяха фундаменталисти? Трудно е да се каже. Големите фундаменталисти в случаят бяха представителите на НКВД в БЪЛГАРИЯ.) Очевидно наличието на фундаменталисти в евангелизиращите креации е довело до подвеждане под общ знаменател на тези хора. Днес ХРИСТИЯНСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ продължава да намира добра почва в САЩ, ЛАТИНСКА АМЕРИКА, АФРИКА, и все по-широко в ИЗТОЧНА ЕВРОПА. Но, така малко се допуска да се знае за него.

ИСЛЯМСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ отрича отделянето на църквата от държавата, и поставя държавата в подчинение на духовни пророци. Такъв е случаят с ИРАН, където на върха на държавната пирамида стои верско лице – върховен жрец. Подчинен на ясни политически сили напиращи за изтикване на щатските конгломерати от СРЕДНИЯ ИЗТОК, фундаменталистите преосмислят ШЕРИАТА и се разъват в Иран, Судан, Саудитска Арабия, Персийския Залив, Алжир и Египет. Няма как - в настоящият политически момент, те да не участват нашироко във вълненията по брега на СРЕДИЗЕМНО МОРЕ, СУЕЦКИЯТ КАНАЛ и ЗАЛИВ АДЕН.

ЮДЕЙСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ представлява едва една десета от нацията наричана ЮДЕЙСКА, но тази десета е една от най-състоятелните. Израелският Парламент и Правителство, са кооптирани най-вече от ЮДЕЙСКИ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ – ФАНАТИЦИ. „Не мисли за себе си – Господ-Бог вече го е сторил за всички!“ е тяхната максима. Нещо подобно бе обещавано без прекъсване, на народът на БЪЛГАРИЯ, през последните петдесет години. Партията-Майка мисли за всичко и всички. И, го правеше донейде. Пасивността на нашите пенсионери понастоящем говори не толкова за загуба на жизнени сили – те все пак  някак оцеляват, колкото за СПЕЦИФИЧЕН МАРКЕТИНГОВ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ НА АТЕИСТИЧНА ОСНОВА ПРЕВЪРНАТ ВЪВ ФУНДАМЕНТАЛИСТИЧНА ПРОМАРКС-ЛЕНИНОВА ДОКТРИНА. Която усилено се изучаваше – след работно време – задължително – без край – и отначало, и отначало, и отначало. Нима забравихте!?! Звучи невероятно – но е факт!
ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН несъмнено е бил православен. Йосиф Висарионович СТАЛИН – също. В Политбюро на ВКП(б) правоверните са  мнозина, и за това е знаел дори СТАЛИН. Секретарят на Георгий Михайлович ДИМИТРОВ е бил от особената чисто българска къснобогомилска фундаментална структура т.н. БЯЛО БРАТСТВО. Това опазва неговите членове от репресии подир Девети Севтемри. - С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА  ПРОРОКЪТ ЛУЛЧЕВ. Тодор ЖИВКОВ – ЯНКО, по вероизповедание е протестант, както сам споменава в своите мемоари, а за верските занимания на Людмила ЖИВКОВА се носят легенди. ДРУГАРЯТ ВЪЛКО ЧЕРВЕНКОВ, без съмнение компетентен аграр-икономист и марксист-ленинец, по вероизповедание е СТОЛИЧЕН КАТОЛИК.

ФУНДАМЕНТАЛИСТИТЕ наистина се оставят напълно в ръцете на ГОСПОД-БОГ, като твърдят, че той опазва техният странно радикален начин живот. Който водят сравнително здравословно. Изследвания на щатски медици показват удивителни примери за добро здравословно състояние и дълъг живот, между членовете на староверците от „СЕДМИЯТ ДЕН“. Някой от лидерите на фундаментализма в САЩ са така компрометирани, че от съображения за сигурност, се придвижват само нощем и под грим (Ралф РИЙД!). Техните прозрения нямат край. Мнозина от прословутия ЮЖЕН БАПТИСТКИ ПОЯС твъврдят, че Исус ХРИСТОС СПАСИТЕЛЯ по кръв е африканец, поробен от европейците съвсем сполучливо. Бурното развитие на ХРИСТИЯНСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ бива обяснявано с упадъка на образователната система, с липсата за нейни алтернативи. Така е и при МЮСЮЛЬМАНСКИЯТ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ. Той е особено силен в СРЕДНИЯ ИЗТОК(Уахабити-Смъртници!), където образованието все още е примитив в медресе, но задължително -  като по курс на славната ЛЕНИНСКА КПСС. Разрастването на ФУНДАМЕНТАЛИЗМА бива свързвано - не без право - с игнорирането на КРИТИЦИЗМА В ОБЩЕСТВОТО, а у нас - това е повече от стомашно разстройство.
THE END
20.02.2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар