събота, 20 септември 2014 г.

ВИДЯЛА ЖАБАТА

06.12.2012 08:14 - THE EUROPEAN SWAMPY COMPETITION FOR EVER, includings, Hemy VARNALIS
автор: godlieb категория: Регионални   
прочетен: 173 коментари: 0 гласове: 
0

последна промяна: 21.12.2012 01:36


© 2012-Bogomil Kostov AVRAMOV-HEMY 
ВИДЯЛА ЖАБАТА – ЧЕ НОМИНИРАТ ВОЛА ... 
от

Богомил Костов АВРАМОВ РУСЕВ-ХЕМИ 
ТАЗИ ДРЕВНА ПРИКАЗКА ми иде на ум винаги, винаги, - О! - винаги, стане ли дума за „ВАРНА – КУЛТУРНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА-2019“.Не, че имам нещо против. Напротив. Все от някаква файда ще да е. Виж, че съм продал някоя картина, без благосклонно кимване от страна на Община Варна-Град. (Никой чужденец не бута повече от 50 USD на платно!) Не дай Бог, да бъда публикуван в някоя задгранична медия – не дай Бог. (Нищо по-подозрително от това!) Като нищо бих издрънкал блатная-песньовка на китара под паметника на Коперник. (Дано не го отмъкнат джипсита!) Всичко е въэможно. Само едно остава невъзможно. Да бъде подкована жаба с пèтали за вол. Макар, през осемнадесети век, да е съществувало изкуство за подковаване на бълхи. Довело до перманентни революционни метежи. Тогавашната аристокрация – жалко подобие на настоящата варненска партокрация, умеела да се забавлява – А??
ПРЕЗ НАСТОЯЩИТЕ НАПРЕГНАТИ ДНИ на варненски културални тържества, (С характерно затихваща амплитуда!), една чуждестранна посланничка, като нищо щеше да пропадне в незакърпена улична дупка, (После – върви я търси!). Минути подир това същата почтена дама, учтиво похвалвайки чудният Варна-Град даде пресконференция. Под ураганен шум – без микрофон. (Да види що е туй Европейско Ченгене-Маале!) Всичко това, заедно с височайшите чаяния на напълно самозабравилият се общински съвет, луднал по „ВАРНА – КУЛТУРНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА-2019“, чрез юношески таблети на муфта, (Тъй се кърпел Бюджет!), направиха да си се обърна към мои зор-заман архиви. 
 
ОТКРИХ триста и кусур страничен каталог „STOCKHOLM – CULTURAL CAPITAL OF EUROPE 1998.”. Горе-доле даващ известно понятие, за що е ставало дума едва преди петнадесетина години земно време. И, що предстои да подготви всеки уважаващ себе си общински съвет, на безусловно всяка българска община, с претенции за европейско културално присъствие. Отвори ли и се парашут – за ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРА. А, иде реч за следното. По време на „СТОКХОЛМ – КУЛТУРНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА 1998.“ нещата са стояли горе-доле така.
ГЛАВНИ СПОНСОРИ – 3 ГРУПИРОВКИ;КОРПОРАТИВЕН ПАРТНЬОР – 1;
ОФИЦИАЛНИ ДОСТАВЧИЦИ - 5;
ЗАДГРАНИЧНИ УЧАСТНИЦИ - 78;
АРХИТЕКТУРНИ ОБЕКТИ - 30.;

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .


05/20/12-04:57:30 AM

Няма коментари:

Публикуване на коментар