понеделник, 15 септември 2014 г.

МОНЕТАРЕН КОНТРОЛ(C) 2010-2011 - Bogomil Kostov AVRAMOV RUSSEFF-HEMY

COMPULSORY INTERNATIONAL MONETARY CONTROL
OVER
THE BULGARIAN PENSIONING SYSTEM - PLEASE!
СТАВА ДУМА
ЗА НЕЩО СЪВСЕМ СЪЩЕСТВЕНО -
ЗА МОРАЛЪТ НА НАСТОЯЩАТА УПРАВЛЕНСКА КЛИКА
НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
А - Задължителната държавна социалнална пожизнена пенсия за безусловно всеки жив възрастен гражданин на Република България;
В - Полагаемата се трудова пожизнена пенсия за всеки гражданин на Република България, упражнявал ЗАСТРАХОВАН И ПРЕЗАСТРАХОВАН ТРУД в границите на Народна и Ненародна Република България.
СБОРЪТ ОТ ТЕЗИ ДВЕ СУМИ ДАВАТ ИСТИНСКАТА ПЕНСИЯ КОЯТО СЛЕДВА ДА ПОЛУЧАВА БЕЗУСЛОВНО ВСЕКИ ЕДИН - ВСЕ ОЩЕ ЖИВ - ПЕНСИОНЕР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!
N.B.: ЗНАЕ СЕ, ЧЕ МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ - ПРИМЕРНО В РЕПУБЛИКА ПАНАМА - Е ОКОЛО 500 ЩАТСКИ ДОЛАРА МЕСЕЧНО ПЛЮС БЕНЕФИЦИИ "ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК" ЗА КОМУНАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ. ПЛЮС БЕЗПЛАТЕН ЛИМИТИРАН РЕСУРС ПИТЕЙНА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК - БЕЗУСЛОВНО ЗА ВСИЧКИ ПЕНСИОНИРАНИ. A PROPOSE: Прощавайте - КЪДЕ БЕ ЗАСТРАХОВАН СРЕБЪРНИЯТ ПЕНСИОНЕН ФОНД КОМУЛИРАН МЕЖДУ 1888 - 1988.!?! КЪДЕ ВСЪЩНОСТ Е ТОЙ!?! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар