неделя, 14 септември 2014 г.

ВОДЕН СТРЕС - ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА

(c) 2009-Bogomil Kostov AVRAMOV-HEMY
ВОДЕН СТРЕС - ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА
от
 Богомил Костов АВРАМОВ-ХЕМИ
ЕДИН НЕДОСТИЖИМ за българската медия съвместен доклад на ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА и НАДЗОРНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЯ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ твърди, че настава време, когато не единствено ИСПАНИЯ и ИТАЛИЯ ще се намират под ВОДЕН СТРЕС. Импактът тръгва и по останалите паневропейски пространство-територии. Някоя си ЖАКЛИЙН МАКГЛЕЙД - директор на агенцията, си позволява да твърди:
"СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ Е НЕПОНОСИМА".
Резултат от климатични промени, негодно водоснабдяване, разрастване на настоящи и бъдещи агломелиорации, безобразно курортно строителство, поганско отношение към природната околна среда. Според ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА, перспективата е в АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ: ползване на безусловно всички отпадни и дъждовни води, което в недалечно време ще бъде наложено по законодателен ред. Така, биха могли в определена степен да бъдат изпреварени фатални кризисни явления - свързани с фактическото отсъствие на води във вече съществуващи преексплоатирани водоизточници.

ДОКЛАДЪТ обръща внимание върху ПАГУБНОТО ЗА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕВРОПА КУЛТИВИРАНЕ НА БИОЕНЕРГИЙНИ ПОСЕВИ, свързано с повишена консумация на води - за разлика от традиционното земеделие - значително по-пестеливо. Изход би следвало да се търси в комбинирано и балансирано агропроизводство при още по-икономични иригационни методи, които биха били докрай природосъобразни. Научно установено е, че около 40 процента от загубите на вода са резултат от пропуски и изтичания от зле поддържани през годините водоснабдителни системи. (Ясен пример - състоянието на ВИК-Варна-2009.!) Препоръките вървят в посока на ограничение на нелегалното водоползване, строго законодателство, високи глоби, спешен ремонт на съществуващите водопроводни мрежи, и тяхното спешно осъвременяване. Всичко това означава нова паневропейска и национална водно-ресурсна политика върху основа на ефективно ценообразуване, и верифицирани прогнози. Всъщност, това то - резултатъ.  Онова, за което си мечтаеха водоснабдителните барони - да не изостават от сивите барони на сметосъбирането - взели за модел сивите барони на енергоразпределението успоредно с топлоподаването. Пове
е от ясно е, а това е естествено право на всеки жител на тази земя, че здравето и благосъстоянието на нациите е насъщна необходимост, която трудно понася спекулативни компромиси - по същество престъпни.

У НАС - ЛИ?
О, у нас това отдавна престана да бъде проблем на държавна политика.
THE END
29.12.2009.!

Няма коментари:

Публикуване на коментар